0

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 w edycji na rok 2019. Wśród 59 placówek z Dolnego Śląska są dwie z powiatu ząbkowickiego. 300 tys. zł otrzyma gmina Ziębice, a 45 tys. zł trafi do gminy Ząbkowice Śląskie.

Środki rządowe, w kwocie ponad 80 mln zł, przeznaczone na realizację programu „Senior+” w 2019 r. podzielono na dwa moduły. W pierwszym wsparcie finansowe ma na celu utworzenie lub wyposażenie placówki, a w drugim udziela się wsparcia już funkcjonującym placówkom. W 2019 r. na Dolnym Śląsku powstanie 29 placówek dofinansowanych łączną kwotą ponad 4,5 mln zł. Natomiast dofinansowanie w kwocie prawie 2,4 mln zł otrzyma 30 już działających dolnośląskich placówek.

  • gmina Ziębice otrzyma 300 000 zł na uruchomienie 29 miejsc w dziennym domu „Senior+”,

  • gmina Ząbkowice Śląskie otrzyma 45 000 zł na funkcjonowanie 15 miejsc w dziennym domu „Senior+”, o którym informowaliśmy w naszym portalu

Należy odnotować, że w ubiegłym roku gmina Ząbkowice Śląskie na uruchomienie dziennego domu pobytu „Senior+” zlokalizowanego na os. 20-lecia uzyskał rządową dotację w wysokości prawie 230 tys. zł, co odnotowaliśmy w naszym portalu. Trwa także realizacja wartego ponad 5,5 mln zł projektu, jaki wspólnie realizują powiat ząbkowicki i gmina Ząbkowice Śląskie przy 85-procentowym dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska. Jak podawaliśmy w naszej relacji W ramach tego przedsięwzięcia przebudowany zostanie jeden z budynków Domu Pomocy Społecznej, gdzie ma być uruchomionych 16 miejsc całodobowej opieki dla seniorów, a zatrudnienie tam znaleźć ma 10-osobowy personel specjalistyczny. Planowany termin oddania do użytku to początek 2020 r.

Wieloletni rządowy program „Senior+” jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego. Celem zasadniczym jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach programu rozbudowywana jest sieć dziennych domów oraz klubów „Senior+”. W latach 2015 – 2017 powstało w Polsce 240 tego typu placówek, które oferowały seniorom ponad 6,2 tys. miejsc. W 2018 r. roku było to 260 nowych domów i klubów dla seniorów. Z kolei środki na utrzymanie placówek wykorzystało 229 istniejących już placówek.

Komentarze

Zostaw swój komentarz