Ponad 5,5 mln zł – to wartość projektu, jaki wspólnie będą realizować powiat ząbkowicki i gmina Ząbkowice Śląskie przy 85-procentowym dofinansowaniu. W ramach tego przedsięwzięcia przebudowany zostanie jeden z budynków Domu Pomocy Społecznej, gdzie ma być uruchomionych 16 miejsc całodobowej opieki dla seniorów, a zatrudnienie tam znaleźć ma 10-osobowy personel specjalistyczny. Planowany termin oddania do użytku to początek 2020 r.

W ubiegłym tygodniu starosta ząbkowicki Roman Fester oraz burmistrz Ząbkowic Śląskich poinformowali o wdrożeniu projektu pod nazwą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie. W briefingu zaaranżowanym na dziedzińcu ząbkowickiego DPS włodarzom towarzyszyły Izabela Lisowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Dorota Sierka – dyrektor Domu Pomocy Społecznej oraz Dariusz Małozięć – odpowiedzialny w Urzędzie Miejskim za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Cały projekt obejmuje dwa segmenty. Pierwszym, którego beneficjentem jest samorząd powiatowy, jest wspomniana na wstępie przebudowy budynku nr 3 ząbkowickiego DPS-u, który obecnie stanowi zaplecze obiektu głównego przy ul. Szpitalnej. Będzie on przystosowany do pełnienia całodobowej opieki dla osób z chorobami i zaburzeniami fizycznymi oraz psychicznymi. Powstać ma docelowo 16 miejsc pobytu, dla których zatrudnionych będzie łącznie 10 osób, w tym 3 pielęgniarki, 2 opiekunów, 3 pokojowe, 1 terapeuta i 1 psycholog. Do końca 2018 r. ma być sporządzona dokumentacja dla przebudowy obiektu, aby w przyszłym możliwe były prace budowlane i wyposażenie modernizowanego obiektu. Całość ma się odbyć systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co – według deklaracji burmistrza i starosty – skróci czas realizacji inwestycji i umożliwi otwarcie placówki w styczniu 2020 r.

Druga część projektu, której beneficjentem jest samorząd gminny, obejmuje: odnowę boiska przy Szkole Podstawowej nr 1, zagospodarowanie i montaż elementów tzw. „małej architektury” na posesjach przyległych do kamienic przy Rynku 7, 8, 9 i 10 oraz przy ul. Ciasnej, która również ma być w całości przebudowana. W ramach tego elementu już dokonano wymiany oświetlenia ulicznego w obrębie Rynku i ta część zadania – jak poinformował burmistrz – jest już na etapie rozliczania.

Ze strony naszej redakcji pojawiło się pytanie o stan techniczny ul. Szpitalnej, która nie jest objęta wdrażanym projektem rewitalizacji, a prowadzić ma do planowanego nowego punktu całodobowej opieki dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz Marcin Orzeszek poinformował, że w 2018 r. uliczka będzie poddawana bieżącej poprawie jakości, a jednocześnie także w tym roku ma być opracowana dokumentacja projektowa na modernizację ulicy i jej oświetlenia. Obszar objęty jest ochroną konserwatorską, co – jak stwierdził włodarz – wymaga szczególnej staranności przy odtwarzaniu ulicy. Nie precyzując daty koniecznego kompleksowego remontu ul. Szpitalnej, burmistrz Marcin Orzeszek przyznał, że jej stan jest daleki od idealnego.