Dobiegają końca prace związane z adaptacją pomieszczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej na Dzienny Dom Opieki dla Seniorów Senior+.

Remont jest już praktycznie zakończony, wyposażenie również w większości jest już na swoim miejscu. We miniony wtorek inwestycję tę odwiedził Marcin Orzeszek, burmistrz Ząbkowic Śląskich wraz z pracownikami: zastępcą burmistrza Dariuszem Małozięciem, kierownikiem wydziału infrastruktury i gospodarki przestrzennej Jarosławem Trześniakiem i kierownikiem wydziału edukacji i spraw społecznych Ewą Figzał.