0

Konserwacja zabytków, utrzymanie rzek i strumieni oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – to dziedziny, na które są już skierowane znaczące środki. Jeszcze w tym roku na terenie niektórych gmin powiatu ząbkowickiego będą realizowane przedsięwzięcia ważne dla lokalnych społeczności, których łączna wartość sięga 17 mln zł. Największe sumy będą zaangażowane w gminie Bardo. Wysokie kwoty trafią również do gmin: Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice i Złoty Stok.  

12 mln zł – to wartość projektu, którego od 2017 r.  liderem jest gmina Bardo. Celem inicjatywy obejmującej poza Bardem także Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytną, jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i poprawę jakości powietrze. Dzięki programowi prowadzonemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, możliwe jest dotowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznych w domach indywidualnych mieszkańców. Sama gmina Bardo dysponuje kwotą prawie 5 mln zł. W bieżącym tygodniu w bardzkim magistracie podpisanych już zostało 33 umów, a w ślad za nimi granty trafią do mieszkańców. Po uruchomieniu instalacji OZE, koszty utrzymania domostw znacząco obniżą się. Docelowo programem objętych ma być w gminie  być ok. 230 instalacji, a cykl realizacji potrwa do 2019 r. Analogicznie program będzie też realizowany na terenie gminy Złoty Stok, gdzie wartość  instalacji sięgnie prawie 1,8 mln zł.

4,4 mln zł – to wartość robót, jakie w obrębie powiatu ząbkowickiego zamierza w 2018 r. przeprowadzić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Najwięcej, bo 1,4 mln zł mają kosztować prace na terenie gminy Bardo (Dzbanów, Laskówka i Bardo). Z kolei 1,3 mln zł trafić ma na obszar gminy Kamieniec Ząbkowicki (Ożary, Kamieniec Ząbkowicki). Podobna kwota, bo 1,2 mln zł ma być zaangażowanych w granicach gminy Stoszowice (Jemna, Żdanów i Stoszowice). 500 tys. zł trafi na teren gminy Ząbkowice Śląskie (prace obejmą potoki: Budzówka, Jadkowa, Trzemeszna i Grabnik w obrębie miejskim).

360 tys. zł – to suma dotacji, jakie zasilą budżety wnioskodawców prowadzących prace konserwatorskie na zabytkach w powiecie ząbkowickim. Z informacji dolnośląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków wynika, że w 2018 r. przeznaczono:

  • 90 tys. zł na konserwacja ambony w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie,
  • 80 tys. zł na konserwacja ołtarza bocznego pw. Serca Jezusa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jakuba Starszego w Kamieńcu Ząbkowickim,
  • 50 tys. zł na remont muru szyjowego Fortu Ostróg w Srebrnej Górze,
  • 50 tys. zł na odbudowa dachu wraz z wykonaniem wieńca i rekonstrukcją gzymsu pałacu w Sieroszowie,
  • 50 tys. zł na remont wieży widokowej w Grodziszczu,
  • 40 tys. zł na konserwację obrazu z wizerunkiem św. Michała Archanioła wraz z ramą w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Henrykowie.

Ogółem tegoroczny budżet wojewódzkiego konserwatora zabytków wyniesie ponad 5,5 mln zł (w latach poprzednich nie przekraczał on 800 tys. zł rocznie). Lista podmiotów z całego Dolnego Śląska, jakim w tym roku udzielono wsparcia, objęła 64 wnioskodawców, którzy swoje aplikacje uzasadniali m.in.: stanem zachowania zabytku, poziomem jego zagrożenia, kontynuacją prac renowacyjnych i już pozyskanymi środkami od innych grantodawców oraz historyczną, artystyczną lub naukową wartością obiektu. Przypomnijmy, że rząd  w lutym 2018 r. na teren powiatu ząbkowickiego skierował niemal 4,4 mln zł z przeznaczeniem na renowacje zabytków. Na ten sam cel dotacje w łącznej wysokości ponad 200 tys. zł przyznał w marcu 2018 r. samorząd wojewódzki.

ikona: pixabay.com.pl   

Komentarze

Zostaw swój komentarz