Spośród 263 prawidłowych 8 wniosków dotyczących zabytkowych obiektów z terenu powiatu ząbkowickiego znalazło się na liście dotacji przyznanych przez samorząd województwa dolnośląskiego, który w sumie skierował na nasz teren 205 000 zł.

Najwięcej pieniędzy trafi na projekty realizowane na obszarze gminy Stoszowice, a reszta będzie spożytkowana w Bardzie, Kamieńcu Ząbkowickim, Henrykowie i Bobolicach. Tak wynika z informacji udostępnionej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Największa pula z tej kwoty, bo aż 50 000 zł trafi do Srebrnej Góry na zabezpieczenie i remont murów dolnej kondygnacji Bastionu Kawaler w Twierdzy. Będzie to kontynuacja prac zabezpieczających służących stabilizacji konstrukcji murów tego bastionu. Parafia pw. św. Barbary w Stoszowicach na remont elewacji kościoła oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego wokół świątyni uzyskała 35 000 zł. Gmina Stoszowice otrzyma 25 000 zł na remont i rewaloryzację ruin XIX-wiecznej wieży widokowej na terenie zespołu rezydencjalnego we wsi Grodziszcze. 15 000 zł pozyskała parafia pw. św. Wawrzyńca w Budzowie na II etap konserwacji barokowej dekoracji rzeźbiarskiej ołtarza głównego w kościele parafialnym.

30 000 zł przyznano Fundacji Klasztor Księgi Henrykowskiej w Henrykowie na etap 3 remontu konserwatorskiego fragmentu murów parawanowych oraz prace remontowe kamiennego mostu  z przełomu XIII-XIV w. parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bardzie będzie mogła kontynuować konserwację barokowej ambony w bardzkiej bazylice. Na etap IV tych prac skierowanych zostało 20 000 zł. Z kolei parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim otrzyma 15 000 zł na konserwację cyklu 16 barokowych obrazów autorstwa Valeriusa Mauronera ze znajdującego się od września 2017 r. na Szlaku Cysterskim (o czym informowaliśmy w naszym portalu) kościoła parafialnego w Kamieńcu Ząbkowickim. W I etapie (zaplanowanym na rok 2018) restaurowany będzie obraz Cierniem Koronowanie, ponadto trwać będzie ciąg dalszy prac przy wystroju wewnętrznym świątyni. Także 15 000 zł trafi do parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej z przeznaczeniem na konserwację XVIII-wiecznej drewnianej ambony z rzeźbami stanowiącej element wnętrza kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach.

Każdego roku dolnośląski samorząd wojewódzki przeznacza 5 000 000 zł na ochronę zabytków w regionie. W 2018 r. środki te pozwolą przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie i remontowe w 165 obiektach. – Otrzymaliśmy aż 299 wniosków, a kwota oczekiwanych dotacji wynosiła ponad 31 milionów złotych. To pokazuje skalę potrzeb. Cieszę się, że dzięki naszym dotacjom ratujemy prawdziwe perły wśród zabytków, a są to perły nie tylko na skalę Dolnego Śląska, ale całej Polski, a nawet tej części Europy – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Przypomnijmy, że w lutym br. – jak informowaliśmy w naszym portalu – znaczące wsparcie, wynoszące łącznie prawie 4 000 000 zł, zostało przyznane przez ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego projektom prowadzonym na terenie gmin: Ziębice (1 690 000 zł), Kamieniec Ząbkowicki (1 100 000 zł), Ząbkowice Śląskie (600 000 zł), Stoszowice (290 000 zł)  i Bardo (100 000 zł).