Dokładnie za tydzień poznamy pełne wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Zostały przeprowadzone w maju – w dość skomplikowanych okolicznościach związanych z protestem płacowym nauczycieli – ale przebiegły zgodnie z harmonogramem.

W roku szkolnym 2018/2019 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich ukończyło 96 abiturientów, którzy przez trzy lata mieli możliwość kształcenia się w klasach o profilach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-informatycznym, dziennikarsko-językowym, matematyczno-językowym i ratowniczo-sportowym.

Wszyscy absolwenci przystąpili do egzaminów maturalnych, jakie odbywały się od 6 do 21 maja br. W obowiązkowym poziomie podstawowym zdawali kolejno: język polski, matematykę oraz język angielski – po raz pierwszy w historii LO cały rocznik wybrał właśnie ten język obcy.

Każdy zdający obowiązkowo pisze egzamin także z jednego przedmiotu z poziomu rozszerzonego. Łącznie nasi maturzyści zadeklarowali ich 242, rekordziści nawet 5, a średnio na każdego przypadało dwa i pół przedmiotu. Największą popularnością cieszyły się języki: angielski wybrało 77 osób, polski – 47. Na biologię zdecydowało się 42 absolwentów, na matematykę – 29, na historię – 19. Fizykę pisało 13, chemię – 6, geografię – 4. Trzy osoby zmierzyły się z historią sztuki, jedna z informatyką i jedna z wiedzą o społeczeństwie.

Wyniki matur ustnych są ogłaszane bezpośrednio po egzaminie, więc możemy ogłosić, że wszyscy abiturienci ząbkowickiego Ogólniaka egzaminy ustne z języka polskiego i angielskiego zaliczyli pozytywnie. 22 osoby z j. angielskiego i 6 z j. polskiego, czyli łącznie aż 29% zdających otrzymało wynik stuprocentowy!

Teraz pozostaje tylko cierpliwie czekać na rezultaty egzaminów pisemnych. Dla wielu uczniów, rodziców i nauczycieli pełna emocji będzie noc z 3 na 4 lipca, kiedy po godzinie 24. każdy maturzysta indywidualnie może zapoznać się ze swoimi wynikami na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Świadectwa będą wręczane w szkole 4 lipca 2019.

Na podstawie: lozabkowice.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz