Po burzliwych konsultacjach w Ząbkowicach Śląskich, nie mniej emocjonująca była debata w Bardzie. Planowany przebieg mającej powstać drogi ekspresowej S8 w obrębie gminy Bardo, prezentowany w kilku wariantach, nie wywołał entuzjazmu wśród bardzian. Wręcz przeciwnie, bo praktycznie obecni na wczorajszym spotkaniu odrzucili wszystkie proponowane przez planistów warianty.

Firma Jacobs, opracowuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad studium uwarunkowań projektowanej ok. 80-kilometrowej arterii pomiędzy Magnicami (czyli Autostradową Obwodnicą Wrocławia) a Kotliną Kłodzką (czyli docelowo granicą polsko-czeską). W tzw. odcinku decyzyjnym „A” obejmującym obszar gminy Bardo (oraz obu gmin kłodzkich) przewidziano cztery warianty „korytarza” przyszłej trasy. Od północy wszystkie zbiegają się w okolicy planowanego węzła Bardo (na wysokości wsi Potworów), a od południa rozbiegają się już w różnych punktach (w jednym wariancie przez obszar gminy Złoty Stok) na teren gminy wiejskiej Kłodzko.

  • wariant A1 miałby prowadzić estakadami i tunelem po ścianie Obrywu Skalnego i praktycznie byłby równoległy do obecnego przebiegu DK8;
  • wariant A2 otacza od wschodu gminę Bardo i prowadzi przez Podzamek, Przyłęk, Dzbanów, Laskówkę i Janowiec, dalej poprzez gminę Złoty Stok;
  • wariant A3 wyznaczono po stronie zachodniej, w styku z Miejscem Hrabiowskim i Ekoosadą, ale w dużej części w technologii tunelowej;
  • wariant A4 wrysowano po stronie wschodniej, za Laskówką, w obszarze niezabudowanym, ale atrakcyjnym krajobrazowo.

We wszystkich tych wariantach miejsce obsługi pasażera (MOP) znajdowałby się w obrębie gminy wiejskiej Kłodzko, tj. w Boguszynie.

Mieszkamy w gminie Bardo, tu zbudowaliśmy swoje domy, tu planujemy przyszłość naszych rodzin, a budowa drogi i jej funkcjonowanie zburzy ten spokój – taka teza powtarzała się w wypowiedziach mieszkańców. Obecny na spotkaniu burmistrz Barda Krzysztof Żegański już na wstępie zastrzegł, że gmina i mieszkańcy zgodnie odrzucają wariant A1 jako najbardziej dezintegrujący walory krajobrazowe i ingerujący w obszar zabudowany Barda. W dyskusji, mieszkańcy kwestionowali niemal wszystkie fragmenty poszczególnych wariantów. Dopytywali o procedury i terminy dotyczące zatwierdzania projektu drogi S8, a nawet o potencjalną wysokość odszkodowań związanych z wywłaszczeniami lub obniżeniem wartości nieruchomości.

Sporo uwagi poświęcono sprawie licznych na tym terenie osuwisk skalnych. Mówił o nich Rafał Sikora – pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego i prywatnie związany z Bardem. Uczulał na utrudnienia wynikające przy projektowaniu drogi wynikające z podłoża geologicznego. Przyznawał przy tym, że dostępne współcześnie technologie inżynieryjne eliminują te przeszkody, ale oznaczają większą skalę kosztów, szerszy zakres uzgodnień formalnych oraz potrzebę wzmożonego monitorowania trasy już po jej oddaniu do użytku.

Mam 84 lata i tą drogą już nie pojadę, ale radzę wszystkim, aby nie dopuścić do zburzenia piękna naszych okolic – apelował jeden z uczestników debaty. Inna osoba rzuciła pomysł, aby przenieść ruch tirów na tory, co miałoby odciążyć obecną DK8.

Szereg osób dociekało możliwości wypracowania innego niż proponowanego wariantu. Istotą „wariantu 5” byłoby odejście od punktu węzłowego w pobliżu Potworowa. Nowa „Ósemka” jeszcze w granicach gminy Ząbkowice Śląskie odbijałaby w kierunku południowo-wschodnim do obszaru gminy Kamieniec Ząbkowicki i stamtąd trafić do przebiegu zgodnego z wariantem A2. De facto nowa S8 omijałaby gminę Bardo, a szczególnie miasto, które z arterii byłoby niewidoczne.

Materiał prasowy Express-Miejski.pl

W kontekście planów inwestycyjnych bardzkiego samorządu oznaczałoby to utratę ich atutu w postaci skomunikowania z drogą krajową, bo najbliższy węzeł znajdowałby się w Boguszynie, czyli już w gminie wiejskiej Kłodzko, a następny w kierunku wrocławskim w pobliżu Tarnowa lub Bobolic, czyli w gminie Ząbkowice Śląskie.

Planiści oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad akcentowali kilkakrotnie, że analizy wynikające z opracowywanej teraz dokumentacji, będą podstawą do decyzji inwestycyjnej pod koniec 2019 lub na początku 2020 r. Kryteriami tego rozstrzygnięcia będą kwestie: opinii społecznej, uwarunkowań środowiskowych, wymagań inżynierskich oraz potencjału finansowego. Zachęcali do wypełniania i przekazywania ankiet na temat poszczególnych wariantów planowanej drogi.

Kolejne konsultacje z mieszkańcami powiatu ząbkowickiego jest zapowiedziane w Złotym Stoku na wtorek 11 czerwca 2019 r. W Centrum Kultury i Promocji – dyżur konsultanta w godz. 11:00 – 17:00, a spotkanie otwarte o godz. 17:00. Na stronie internetowej dk8 można zobaczyć i pobrać wszelkie materiały dotyczące prac projektowych nad S8.

Komentarze

Zostaw swój komentarz