0

W ostatnim roboczym dniu 2019 r. ziębiccy rajcy rozpatrzyli przedstawiony przez burmistrza Mariusza Szpilarewicza projekt budżetu.

Jednogłośnie uchwalony plan finansowy gminy Ziębice na 2020 rok przewiduje dochody na poziomie 79 mln zł, zaś wydatki zaplanowano w wysokości ponad 83 mln zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie ponad 9,6 mln zł.

Dziesięć najważniejszych przewidywanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych w gminie Ziębice na 2020 r. to:

  1. remont byłego kościoła ewangelickiego (dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego) – 2 mln zł,
  2. dokapitalizowanie spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na budowę kanalizacji wsi Skalice – 1,5 mln zł,
  3. budowa boiska wielofunkcyjnego z bieżnią prostą przy Szkole Podstawowej nr 2 (dotacja z Ministerstwa Sportu) – 1,2 mln zł,
  4. przebudowa drogi gminnej Skalice – Nowy Dwór – 1 mln zł,
  5. przebudowa ulicy Małej w Ziębicach – 900 tys. zł,
  6. modernizacja stadionu miejskiego (budowa bieżni i systemu nawadniania) – 700 tys. zł,
  7. budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pomianowie Dolnym – 400 tys. zł,
  8. przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czerńczycach – 200 tys. zł,
  9. opracowanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej budowy hali sportowo-widowiskowej w Ziębicach – 180 tys. zł,
  10. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 ul. Paczkowska w kierunku na Biernacice (dokumentacja) – 100 tys. zł.

Podczas sesji budżetowej 30 grudnia 2019 r. radni przyjęli też uchwałę o gminnym programie wymianie pieców, w którym określone zostały zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Ziębice na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza. Na ten cel zabezpieczono w budżecie 100 tys. zł. Mieszkaniec gminy może uzyskać w 2020 roku dotację do wysokości 50%, przy czym dotacja nie może wynieść więcej niż 5 tys. zł.

Komentarze

Zostaw swój komentarz