Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich obecnie przyjmuje na oddział internistyczny tylko pacjentów „w stanie nagłym”, ale od najbliższego poniedziałku, czyli od 6 maja 2019 r. przyjęcia zostaną wstrzymane całkowicie. Docelowo oddział ma być opróżniony z pacjentów.

Tydzień temu ząbkowickiej lecznicy Alicja Kulawiec powiadomiła ząbkowicką Pomoc Doraźną (czyli publiczne pogotowie ratunkowe) o konieczności przekierowywania zespołów ratownictwa medycznego do innych szpitali zgodnie ze specyfiką zagrożenia zdrowia lub życia osób, jakim ratownicy udzielają pomocy medycznej. W praktyce oznacza to transport osób chorych w stanie wymagającym natychmiastowej hospitalizacji poza powiat ząbkowicki. Najbliższe szpitale znajdują się w Kłodzku, Polanicy Zdroju, Dzierżoniowie i Nysie.

W kręgu szpitali, jakie mogłyby przyjmować chorych z powiatu ząbkowickiego znajdował się jeszcze niedawno szpital w Strzelinie. Jednak Strzelińskie Centrum Medyczne znajduje się w stanie finansowej zapaści i jest wysoce prawdopodobne, że tamtejsza lecznica zostanie w pierwszych dniach maja br. zamknięta w całości ze względu na roszczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych związane z nieodprowadzonymi składkami pracowników szpitala.

W przypadku Szpitala Św. Antoniego problem jest zupełnie innej natury. Powodem takiej decyzji są braki kadrowe. 26-łożkową internę obsługuje tylko jeden lekarz, a to nie pozwala zapewnić prawidłowej i bezpiecznej opieki na oddziale. Szpital poszukuje nowych lekarzy. Gdy uda się uzupełnić lukę kadrową, normalna praca oddziału ma być przywrócona. Dyrekcja szpitala zakłada, że kryzys uda się rozwiązać najpóźniej w trzy miesiące. Na szczęście ginekologia i położnictwo, neonatologia, pediatria i chirurgia oraz poradnie specjalistyczne i ambulatoryjna pomoc świąteczno-nocna działają bez personalnych turbulencji.

Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich od 2005 r. jest prywatną własnością firmy EMC Instytut Medyczny S.A. Spółka ta największym w Polsce dysponentem szpitali i przychodni na rynku prywatnych usług medycznych. EMC IM jest notowany na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest jedyną lecznicą na terenie powiatu ząbkowickiego. Szpital realizuje świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach tzw. „sieci szpitali”, na którą został wpisany 1 października 2017 r. na okres do co najmniej 30 czerwca 2021 r.

Szpital realizuje świadczenia na rzecz pacjentów finansowanych przez NFZ, ale też opłacane przez pacjentów. Leczenie prowadzone jest na 6 oddziałach: szpitalnego oddziału ratunkowego, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, chorób dziecięcych, neonatologii, ginekologii i położnictwa. W przyszpitalnej przychodni działa 21 poradni specjalistycznych: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, chorób metabolicznych, diabetologiczną, dermatologiczną, endokrynologiczną, gastroenterologiczną, ginekologiczno-położniczą, kardiologiczną, laryngologiczną, neonatologiczną, neurochirurgiczną, neurologiczną, onkologiczną, ortopedyczną, preluksacyjną, proktologiczną, pulmonologiczną, reumatologiczną, urologiczną.

Komentarze

Zostaw swój komentarz