0

Burmistrz Marcin Orzeszek wraz ze swoim współpracownikami sprawdził prowadzone w lipcu na terenie gminy inwestycje – rewitalizację podwórek w sercu Ząbkowic Śląskich – tj. Rynek nr 7, 8, 9 i 10 oraz budowę budynku wielofunkcyjnego w Stolcu.

Podwórka zostały już ukończone – czekamy na odbiór. Zadanie pn.: Wyposażenie w zieleń i małą architekturę podwórek – etap I Rynek 7, 8, 9, 10 – realizowane jest w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie”, który jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Natomiast prace przy budowie budynku wielofunkcyjnego w Stolcu postępują w dobrym tempie i zgodnie z przyjętym planem. Zadanie pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Stolec” dofinansowane jest w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, operacja typu Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Komentarze

Zostaw swój komentarz