KGHM Polska Miedź S.A. we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polska Miedź i przy partnerstwie merytorycznym IESE Business School oraz Instytutu Humanites organizuje I Dolnośląską Konferencję o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw „Mieć Wpływ”.

Celem konferencji jest wspólna refleksja nad kierunkami CSR, wymiana dobrych praktyk i znalezienie sposobów, aby nakłady finansowe i zaangażowanie przyczyniały się do efektywnej zmiany na lepsze

Konferencja odbędzie się w czwartek 28 listopada 2019 r. w Legnicy. Przedstawiciele firm z Dolnego Śląska i nie tylko, mają czas do 18 listopada (poniedziałek), aby wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji, a do 22 listopada (piątek) mogą zgłaszać swój udział w tej bezpłatnej konferencji.

Każda firma poprzez swój produkt, usługę, sieć swoich kontrahentów tworzy łańcuch wartości i może wpływać na niego na poszczególnych etapach. W świecie transformacji technologicznej i rosnącej świadomości konieczności działań na rzecz środowiska, obszarem dużej troski powinien stać się także kapitał ludzki, na który w pierwszej kolejności każdy pracodawca ma wpływ. I dlatego temu obszarowi, kluczowemu tak z punktu widzenia potrzeb rynku pracy, innowacyjnej gospodarki jak również dla zdrowego społeczeństwa chcemy w szczególności poświęcić I edycję Dolnośląskiej Konferencji o Odpowiedzialnym Łańcuchu Dostaw.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 9:00 otwarcie konferencji przez Prezesa Zarządu KGHM Marcina Chludzińskiego
 • 9:15 – 9:30 Na czym polega nowoczesne zarządzanie łańcuchem wartości? Globalne trendy w CSR – Paweł Kudzia – Chief Sustainability Officer, CSR strategist
 • 9:30 – 9:50 Co mówią badania? Wyzwania i działania CSR w łańcuchu wartości KGHM Prezentacja wyników Ankiety Mariusz Pawełczyk – Head of Retail Business Development – Central Europe w firmie Dunnhumby
 • 9:50 – 10:15 Jak łączyć cele biznesowe i społeczne? „Wioska” (Biznes, Rodzina, Edukacja, Kultura i Samorząd) – Społeczny Ekosystem wobec wyzwań współczesnego człowieka i świata – Zofia Dzikprezes Zarządu Instytut Humanites
 • 10:15 – 10:45 przerwa
 • 10:45 – 11:30 Corporate Family Responsibility – Rodzinna Odpowiedzialność Biznesu Mireia Las Heras profesor nadzwyczajny oraz dyrektor naukowy ds. badań w Międzynarodowym Ośrodku Badawczym ds. Pracy i Rodziny w IESE Business School przy Uniwersytecie Nawarry
 • 11:30 – 12:15 Czy zainteresowanie biznesu tematem człowieka i rodziny to koszt, PR czy konieczność? Dyskusja panelowa:
  Marcin Chludziński – prezes Zarządu KGHM, Waldemar Skorupka – prezes Zarządu Quantum Foods Global, Zofia Dzik – prezes Zarządu Instytut Humanites
 • 12:15 – 13:15 lunch i networking
 • 13:15 – 13:35 Jak skutecznie zarządzać, aby łączyć cele biznesowe i społeczne? Przywództwo na wszystkich poziomach Roman Wieczorek – b. Wiceprezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska
 • 13:35 – 14:50 Festiwal dobrych praktyk 5-minutowe wystąpienia wybranych firm na podstawie ankiety
 • 14:50 – 15:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji przez Michała Zborowskiego, Dyrektora Naczelnego ds. Administracji i Zakupów KGHM

Zapisy na konferencję są przyjmowane do 22 listopada (piątek) 2019 r. przez współorganizatora wydarzenia: Związek Pracodawców Polska Miedź, tel. 768478585, sekretariat@pracodawcy.pl

Zapraszamy przedsiębiorców, aby do 18 listopada (poniedziałek) wypełnić ankietę towarzyszącą konferencji. Jej celem jest określenie skali i sposobów zaangażowania przedsiębiorstw o różnej wielkości w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyniki ankiety poznamy podczas konferencji.

Komentarze

Zostaw swój komentarz