Ośrodek Pomocy Społecznej jednocześnie informuje, że od 1 sierpnia przyjmowane będą również wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start. Natomiast od 1 lipca wniosek te można składać drogą elektroniczną.

Przypominany program „Dobry start” to świadczenie wypłacane raz w roku w wysokości 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunowi pranemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka oraz osobą uczącym się – bez względu na dochody.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przez dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Aby otrzymać świadczenie dobry start należy złożyć wniosek do dnia 30 listopada danego roku. Zaznaczamy, że sposób składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start nie ulega zmianie. Tak jak w poprzednich latach, można to będzie zrobić:

  • drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich),
  • drogą elektroniczną (za pomocą portalu PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej).

Komentarze

Zostaw swój komentarz