W związku z rozpoczynającym się jesienno-zimowym sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich przy wsparciu starosty powiatu ząbkowickiego przeprowadza kampanię edukacyjno–informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, a także z niebezpieczeństwem zatruciem tlenkiem węgla.

Starosta powiatu ząbkowickiego Roman Fester oraz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl. kpt. mgr. inż. Bartłomiej Zarzycki, zapraszają wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w w/w spotkaniu prewencyjnym. Celem zaplanowanych prelekcji jest podniesienie świadomości społeczeństwa, a także właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów w zakresie właściwych zachowań i zasad z dziedziny bezpieczeństwa dotyczącego: użytkowania, utrzymania urządzeń, instalacji, w aspekcie zagrożeń pożarowych i techniczno-budowlanych.

Planowane spotkanie odbędzie się w dniu 20 listopada 2019 r. w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego ul. Bolesława Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie. W wydarzeniu mogą uczestniczyć osoby prywatne niezwiązane z instytucjami, jednocześnie chcące poszerzyć swoją świadomość w tym zakresie. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu. Program spotkania:

  • 10:00 otwarcie spotkania przez Romana Festera starostę powiatu ząbkowickiego, rozpoczęcie potkania przez komendanta powiatowego PSP W Ząbkowicach Śl., kpt. mgr inż. Bartłomieja Zarzyckiego.
  • 10:05 „Aspekty Prawne – obowiązki właściciela obiektu w zakresie ustawy
    o ochronnie przeciwpożarowej”, st. kpt. mgr Paweł Gluza.
  • 10:30 „Obowiązki właściciela, zarządcy obiektu w świetle ustawy prawa budowlanego”, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego inż. Janusz Filipek.
  • 10:50 przerwa.
  • 11:00 „Bezpieczne użytkowanie urządzeń grzewczo-kominowych”, Kominiarska Spółdzielnia Pracy Św. Florian – Marcin Słabosz Mistrz Kominiarski prezes zarządu, Jerzy Siara – mistrz kominiarski – wiceprezes ds. technicznych.
  • 11:30 „Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa” – st. sekc. inż. Bartłomiej Prorok
  • 11:50 Pytania i sprawy różne.
  • 12:30: Zakończenie.

(uwaga: wskazane godziny prelekcji są orientacyjne)

Osoba do kontaktu w/w sprawie jest st. sekc. inż. Bartłomiej Prorok tel. 748157375 wew. 20.

Komentarze

Zostaw swój komentarz