0
Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Doba (4.09.2019) podaje informację o poszukiwaniu nowego dzierżawcy dla jednego z fortów w Srebrnej Górze.

Twierdza Srebrna Góra szuka nowego dzierżawcy Fortu Wysoka Skała. Umowa z obecnym dzierżawcą wygaśnie w ciągu najbliższego miesiąca. Przypomnijmy, że w styczniu 2018 roku dwa forty Twierdzy Srebrna Góra: Ostróg i Wysoka Skała znalazły nowych dzierżawców. Jak się jednak okazuje, umowa z dzierżawcą Fortu Wysoka Skała wygaśnie już wkrótce. Twierdza Srebrna Góra poszukuje już nowego dzierżawcy. – Prowadzenie obiektu zabytkowego, takiego jak Twierdza Srebrna Góra, wymaga ponadprzeciętnego zaangażowania, oddania, serca, twórczego myślenia i ciągłego prowadzenia działań rozwijających miejsce tak, żeby utrzymać obiekt również poza wysokim sezonem turystycznym. Samo tu nic nie przychodzi. Współcześni turyści są klientem coraz bardziej wymagającym, oczekującym dobrej prezentacji oferty. Płacąc za bilet, chcą w zamian wysokiej jakości, która powinna dominować w naszych obiektach. Prace porządkowe i remontowe związane z zabezpieczeniem i wyeksponowaniem obiektów, znajdujących się w górach i zagrożonych ciągłą ekspansją zieleni, również wymagają zwiększonego nakładu sił. Nasze forty są przecudownym miejscem, z ogromnym potencjałem na rozwinięcie, ponadprzeciętność i mogących stanowić dobry sposób na dochodowy biznes, który jednak lekko nie przychodzi, o czym przekonał się obecny dzierżawca. Brak wyżej wskazanych czynników spowodował, że dotychczasowa umowa przestanie obowiązywać w ciągu najbliższego miesiąca – mówi Emilia Pawnuk, prezes zarządu Twierdza Srebrna Góra. – Proza życia zjadła marzenia, ale spoko – dla Wysokiej Skały to były dwa dobre lata. Mamy nadzieję, że nasi następcy zapewnią jeszcze lepsze kolejne. Trzymamy kciuki za pozytywne rozstrzygnięcie przetargu – napisał w mediach społecznościowych obecny dzierżawca. Do dzierżawy przeznaczono Fort Wysoka Skała wraz z częścią esplanady w zespole Twierdzy Srebrnogórskiej. Proponowany okres dzierżawy to 7 lat z możliwością przedłużenia na dłuższy okres w zależności od zaproponowanego zagospodarowania. Celem prowadzenia działalności ma być zachowanie, utrwalenie i wyeksponowanie wartości zabytkowych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych obiektu. Wyklucza się jednak powielanie oferty już funkcjonujących części Twierdzy tj. Donjonu i Fortu Ostróg. Fort Wysoka Skała (nazywany również: Hohenstein, Rogowy II, Harcerz) powstał w latach 1768-1777, należy do kompleksu Twierdzy Srebrna Góra.  Z trzonem fortecy – Bastionem Dolnym i Donżonem – łączy go esplanada. Celem budowy Fortu Wysoka Skała była obrona wschodniego podejścia do Donżonu wraz z kontrolą miasteczka i okolicznych wzgórz. W latach 1926-1928 został przeprowadzony remont. Na fortach Ostróg (Spitzberg) i Wysoka Skała (Hohenstein) utworzono karny obóz jeniecki, Oflag VIII „b” (15 grudnia 1939 – 1 września 1941) dla polskich oficerów. W okresie powojennym obiekt wykorzystywany do przez ZHP do prowadzenia obozów letnich. Od 1992 r. stanowi bazę dla podmiotów prowadzących działalność turystyczną. Fort posiada 20 pomieszczeń (kazamat), które można zaadoptować do celów działalności turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej.

Przegląd Powiatowy (6.09.2019) odnotowuje udział gmin Kamieniec Ząbkowicki i Złoty Stok w transgranicznym projekcie.

Podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji wspólnych projektów rewitalizacyjnych gmin: Kamieniec Ząbkowicki, Złoty Stok i Bílá Voda. Gmina Kamieniec Ząbkowicki jako partner wiodący projektu prowadzi wszystkie zadania, a czas ich realizacji ma zamknąć się do końca marca 2021 r. Łączne dofinansowanie to kwota ponad 2,5 miliona €. Właśnie rozpoczyna się realizacja procedur przetargowych i wyłonienie wykonawców na wszystkie zadania, na które samorządy otrzymały tak znaczące dofinansowania. Ceremonia podpisania umowy odbyła się w pięknym historycznym mieście Ołomuniec w Republice Czeskiej.

Express Miejski (4.09.2019) relacjonuje wypuszczenie zajęcy prowadzone przez starostwo powiatowe.

3 września na terenie Leśnictwa Szkółkarskiego Wilcza odbyło się przekazanie kołom łowieckim zajęcy w ramach drugiej edycji programu odbudowy zwierzyny drobnej. Tym razem do środowiska naturalnego trafiło około 430 sztuk zajęcy. Podczas drugiej edycji programu, która będzie realizowana do 2020 roku ma zostać wypuszczonych łącznie ponad 1300 sztuk szaraków pochodzących z hodowli klatkowo-zagrodowej Tadeusza Kaczmarczyka w Paszkowie. Introdukcja zwierzyny drobnej na terenie ziemi ząbkowickiej rozpoczęta w 2013 roku jest bardzo pozytywnie odbierana przez nadleśnictwa oraz koła łowieckie, które aktywnie uczestniczą w realizacji programu. W czasie trwania drugiej edycji programu bierze udział oprócz powiatu ząbkowickiego, wszystkie 13 kół łowieckich działających na terenie powiatu, Nadleśnictwo Bardo Śląskie i Henryków, gminy: Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Złoty Stok, Ząbkowice Śląskie i Ziębice, a także Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu. – Program realizowany przez Powiat Ząbkowicki jest unikatowym nawet w skali kraju. Należy pamiętać, że ma on również na celu zagospodarowanie miejsc bytowania zwierzyny, tworzenie miejsc osłonowych, redukcję liczebności drapieżników znajdujących się na liście zwierząt łownych, współpracę z rolnikami oraz edukację dzieci i młodzieży – podkreślał Roman Fester starosta ząbkowicki. Łączny budżet drugiej edycji programu wyniesie ponad 415 tys. zł, w tym ponad 233 tys. zł to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Średni koszt jednego zająca wyniesie 318,86 zł brutto.  W wypuszczeniu zajęcy wzięli udział Roman Fester – starosta ząbkowicki, Jerzy Ignaszak – członek Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Bardo, samorządowcy Ziemi Ząbkowickiej, Grażyna Orczyk – burmistrz Złotego Stoku, Paweł Gancarz – wójt Stoszowic, Mariusz Szpilarewicz – burmistrz Ziębic, przedstawiciele kół łowieckich a także dzieci. Uczniowie z klasy II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bardzie, dzieci z Przedszkola „Zielona Dolina” w Mąkolnie oraz z Niepublicznej Placówki Opieki Przedszkolnej „Bajka” ze Złotego Stoku mieli możliwość wypuszczenia kilkunastu sztuk zwierzyny. Przygotowano dla nich również poczęstunek w postaci ciepłej kiełbasy z ogniska oraz upominki, które osobiście wręczył im starosta ząbkowicki.

DKL 24 (3.09.2019) opisuje niezwykłą inicjatywę społeczności lokalnej w gminie Bardo.

Grupa mieszkańców postanowiła odtworzyć pomnik, który znajdował się w lesie, na pograniczu z Tarnowem. Monument został zdewastowany ponad 20 – 25 lat temu, z upływem czasu zatarł się w pamięci jego kształt i przesłanie, dla którego został postawiony. W połowie sierpnia grochowiczanie pozbierali elementy pomnika z myślą o ich oczyszczeniu, wylali również fundament, na którym go postawią. Byłoby im łatwiej, gdyby dysponowali jakimś zdjęciem czy grafiką oddającymi pierwotny wygląd posągu – może zachowały się u kogoś w domowych kronikach albo zbiorach archiwalnych? Tak czy inaczej mieszkańcy są zdeterminowani w doprowadzeniu dzieła do końca. Tego potwierdzeniem jest choćby to, że już przetransportowali do wsi wszystkie odnalezione elementy, które poddali oczyszczeniu z narośli i zabrudzeń.

Gazeta Ząbkowicka (28.08.2019) wraca do cyklu historycznego poświęconego dziejom Ciepłowód, o czym pisze Kamil Pawłowski.

Pismem z 17 stycznia 1946 r. Referat Kultury i Sztuki Starostwa w Ząbkowicach Śląskich poinformował, że zwrócił się do Państwowego Urzędu Ziemskiego o zarezerwowanie na cele kultury i sztuki kilku założeń na terenie powiatu, w tym pałacu w Ciepłej Wodzie. Po zakończeniu wojny zamek pełnił przez pewien czas funkcję mieszkalną. W latach 70. XX wieku był niezamieszkany, natomiast piwnice wieży służyły jako magazyny pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Skrzydło zamkowe nadal pokrywał nieistniejący już dach. Zachowana była wówczas także ozdobna brama na zamkowy dziedziniec, wyznaczona przez filary zwieńczone piaskowcowymi wazami z ornamentem roślinnym. W latach 80. XX stan dachu skrzydła stopniowo się pogarszał, co doprowadziło do jego całkowitego zawalenia. Od 1997 r. do dzisiaj obiekt pozostaje własnością prywatną, jednak nie są tu prowadzone żadne prace mające na celu jego odbudowę. Zamek w Ciepłowodach położony jest w centrum wsi, w pewnej odległości od głównej drogi. Na południowy zachód od założenia znajdują się zabudowania dawnego folwarku, opisane w dalszej części rozdziału. Na bezpośrednie otoczenie zamku składają się dwie fosy: pierwsza, położona bezpośrednio przy obiekcie – sucha, druga, za wałem obronnym – wypełniona wodą. Wał obronny porasta stary i bogaty drzewostan. Same ruiny zamku składają się z czterokondygnacyjnej wieży mieszkalnej oraz skrzydła zamkowego. Dawniej do bryły należała również wozownia, przylegająca do ściany wieży – dziś nieistniejąca. Wieża mieszkalna założona na planie prostokąta o wymiarach około 8 × 10 metrów, wysoka na 18 metrów, posiada – jak już wspomniano – cztery kondygnacje, do których dostęp uniemożliwia brak schodów. Nakryta jest pozostałościami czterospadowego dachu. Jej wnętrza oświetlały duże okna, umieszczone po dwa na ścianach dłuższych i jedno na ścianie południowej. Wejście do wieży prowadziło po schodach wykonanych z czerwonego piaskowca. Do dziś zachowało się jedynie kilka ostatnich stopni. Te same schody prowadziły do drzwi skrzydła zamkowego, które nie miało połączenia z wieżą mieszkalną. Pod schodami znajduje się wejście do piwnicy wieży, dawniej ujęte w renesansowy portal. Wnętrza posiadały pierwotnie układ dwudzielny, zmieniony w okresie przebudowy w XVIII wieku. Nakrywają je sklepienia krzyżowe. Na południowy wschód od wieży położone jest dwukondygnacyjne skrzydło zamkowe, nieposiadające dziś pokrycia dachowego. Od strony fosy mury skrzydła wzmocnione są przez trzy kamienne przypory. Dwa parterowe okna od strony suchej fosy ujęte są w renesansowe portale. Okna piętra nie posiadają żadnych dekoracji. Na lewo od wspomnianych okien, w miejscu ubytku tynku można zauważyć pierwotne wejście do skrzydła, później zamurowane. Od strony dziedzińca skrzydło zamkowe posiada podcień wsparty na piaskowcowej kolumnie. Idąc podcieniem w kierunku północnym, dochodzimy do korytarza, który prowadzi do dalszych izb tej części zamku. Warto wspomnieć, że w podcieniu zachowały się drzwi ujęte w renesansowy portal, prowadzące do izb na parterze. Drugie, nieistniejące, prowadziły do podziemi skrzydła. Na lewo od zachowanego portalu znajduje się odsłonięty górny fragment portalu o wyraźnych cechach gotyckich. Zarówno parter, jak i piętro skrzydła posiada nieregularny układ pomieszczeń różnej wielkości. Ze względu na brak zadaszenia, ściany piętra znajdują się w bardzo złym stanie.

Portal Samorządowy (6.09.2019) wyjaśnia najnowsze zmiany w prawie dotyczącym gospodarki śmieciowej – to wiadomości ważne nie tylko dla samorządów, ale przede wszystkim dla mieszkańców.

6 września weszła w życie tzw. ustawa śmieciowa, która wprowadza zróżnicowanie stawek opłat za odpady posegregowane i niesegregowane. Osoby, które segregują śmieci zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż te, które tego nie robią. Jednym z celów nowych przepisów, które obowiązują od piątku 6 września, ma być zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów. Ustawa wprowadza „widełki” w opłatach dla osób, które nie będą segregować śmieci. Zapłacą oni nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Oprócz różnicy w cenie za odpady segregowane i niesegregowane, dodatkowym impulsem do segregacji odpadów mają być rozwiązania dające samorządom możliwość obniżenia opłat śmieciowych dla mieszkańców, co ma być rekompensowane z przychodów ze sprzedaży zebranych surowców wtórnych. Nowela przewiduje też, że opłaty śmieciowe będą niższe dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, czyli zagospodarowują sami część produkowanych przez siebie odpadów. Samorządy będą mogły jednak ich skontrolować. Jeżeli okaże się, że mimo deklaracji nie kompostują odpadów, stracą upust w opłacie śmieciowej. Zgodnie z ustawą, jeżeli właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać śmieci, to firmy odbierające odpady przyjmą je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomią o tym fakcie władze gminy. Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady. Chodzi m.in. sklepy czy galerie handlowe. Zgodnie z nowelą właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie. Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa i nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem – za rok od nieruchomości (ok. 170 zł), na której znajduje się domek letniskowy. Ustawa ma też pozwolić gminom tworzyć specjalne punkty napraw sprzętów bądź miejsca, w których mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się nadal do użytku przedmioty, których chcą się pozbyć. Nowelizacja ma przyczynić się także do niezwłocznego usuwania odpadów zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi przez właściwe organy ochrony środowiska. Właściciel takich odpadów będzie zobowiązany do zwrotu kosztów ich usunięcia. W myśl nowych przepisów gminy nie będą mogły (tak jak dotąd) ryczałtowo rozliczać się z firmami odbierającymi śmieci. A np. na podstawie masy odpadów, jakie zostały przekazane do przetworzenia. Nowe regulacje znoszą ponadto obowiązek regionalizacji w zakresie zagospodarowania m.in. bioodpadów, zmieszanych odpadów komunalnych czy pozostałości z sortowania. Pozwoli to na przekazywanie takich odpadów do instalacji w całym kraju. Znowelizowane przepisy zaostrzają też kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami. Nowela, oprócz zmian w kwestiach gospodarki odpadowej, zmieniła także przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami. Nowe prawo zmienia też przepisy tzw. ustawy foliówkowej, wprowadzając odpłatność za wszystkie plastikowe torby, jakie dostaniemy w sklepach poza tzw. zrywkami. Wszystkie foliówki są objęte opłatą od 1 września.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz