Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego skierowało łącznie 3 140 000 zł na renowacje zabytków w powiecie ząbkowickim. To część olbrzymich nakładów, jakie z funduszy rządowych trafią – wg ogłoszonej wczoraj listy –  na odnowę dóbr kultury materialnej w całej Polsce.

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W powiecie ząbkowickim, beneficjenci tegorocznego programu „Ochrona Zabytków”, otrzymają:

 • 1 150 000 zł – Twierdza Srebrna Góra – na zabezpieczenie i stabilizację murów Wieży Górnej Donjonu,
 • 370 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jerzego w Ziębicach – na V etap remontu południowej elewacji korpusu oraz ściany szczytowej pomiędzy korpusem i prezbiterium Bazyliki Św. Jerzego,
 • 310 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich – na kontynuację remontu elewacji kościoła parafialnego,
 • 270 000 zł – Fundacja Rezydencja Opatów Henrykowskich w Sieroszowie – na II etap odbudowy zarwanego dachu pałacu letniego opatów henrykowskich w Sieroszowie,
 • 270 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie – na prace konserwatorskie i restauratorskie północnej, południowej oraz wschodniej elewację wieży północnej kościoła parafialnego,
 • 240 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie – na IV etap konserwacji ołtarza głównego z figurą Matki Bożej Bardzkiej i obrazem M. Willmanna w bazylice,
 • 220 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie – na odkrycie i konserwację techniczną malowideł ściennych w kaplicy Św. Krzyża w kościele parafialnym,
 • 120 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim – na IV etap prac konserwatorskich w obrębie ołtarza Matki Bożej Bolesnej w pocysterskim kościele parafialnym,
 • 100 000 zł – Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim – na IV etap prac konserwatorskich w pocysterskim kościele parafialnym,
 • 50 000 zł – parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Wawrzyńca Budzów – na III etap konserwacji rzeźb i architektury zwieńczenia barokowego ołtarza głównego w kościele parafialnym,
 • 40 000 zł – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zwróconej – na II etap konserwacji drewnianej ambony z rzeźbami w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach.

Warto przypomnieć, że w 2018 r. na odnawianie zabytków Ziemi Ząbkowickiej ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego przeznaczyło ponad 3,8 mln zł. Na tegorocznej liście beneficjentów pierwszego tegorocznego rozdania środków rządowych nie znalazło się wielu innych wnioskodawców z powiatu ząbkowickiego. Mają czas na składanie odwołań do końca lutego 2019 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz