0

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony jest co roku 31 maja od 1987 r. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia WHO i miało zwrócić uwagę na szkodliwość palenia tytoniu wobec zdrowia człowieka, a w efekcie również na jakość życia każdego palacza.

Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób, z czego ok. 200 mln to kobiety. Jeśli nie podjęte zostaną pilne działania zapobiegawcze, do roku 2030 tytoń może doprowadzić do zgonu ponad osiem milionów ludzi, z czego 2,5 miliona stanowić będą kobiety – ostrzega WHO. Światowa Organizacja Zdrowia stara się uświadamiać i ostrzegać przed zgubnymi skutkami palenia tytoniu – głównie nowotworami płuc, przełyku, krtani, gardła czy trzustki.

Nadal nie w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn chorób serca i udaru mózgu. W przypadku osób palących prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę wieńcową i udar mózgu jest dwu- do czterokrotnie wyższe niż wśród niepalących, a u dorosłych narażonych na bierne wdychanie dymu tytoniowego ryzyko zachorowania wzrasta o 25-30%.

Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, co można zrobić, aby zmniejszyć ryzyko chorób serca spowodowanych paleniem tytoniu i podkreśla, jak wiele można zyskać natychmiast po zaprzestaniu palenia.

Korzyści wynikające z zaniechania palenia widoczne są niemal natychmiast:

  • w ciągu 20 minut zmniejsza się tętno i ciśnienie krwi,
  • w ciągu 12 godzin stężenie tlenku węgla we krwi spada do normalnego poziomu,
  • w ciągu 2 – 12 tygodni poprawia się krążenie i praca płuc,
  • rok po zaprzestaniu palenia ryzyko choroby wieńcowej jest o połowę niższe niż u osób palących,
  • okresie 5 – 15 lat od zaniechania palenia ryzyko udaru mózgu zmniejsza się do poziomu występującego wśród osób niepalących,
  • piętnaście lat po zaprzestaniu palenia ryzyko rozwoju choroby wieńcowej jest takie jak u osób, które nigdy nie paliły.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich zwraca uwagę na to jak ważna jest promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu, motywowanie do odpowiedzialnych wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób, promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz kształtowanie postaw asertywnych szczególnie wśród młodych ludzi. Niezależnie od wieku i liczby lat – rzucenie palenia jest zawsze dobre dla zdrowia.

 

Dostępna jest specjalistyczna pomoc w rzuceniu palenia. Możesz ją uzyskać w Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym pod numerem 80108108, która zapewniania niezbędne informacje oraz możliwość indywidualnej konsultacji w procesie rzucenia palenia.

Komentarze

Zostaw swój komentarz