0

Rok 2018 w budżetach samorządowych powiatu ząbkowickiego to łącznie ponad 65 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe (głównie inwestycyjne) zaplanowane w przyjętych już uchwałach rad gmin i rady powiatu. W planach włodarzy są m.in.: kryty basen, wyciąg gondolowy, renowacje zabytkowego pałacu i innych zabytkowych obiektów, budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz nowego żłobka, instalacje oświetleniowe i kanalizacyjne, modernizacje dróg, budynków i targowisk, zakup pojazdu ratowniczego.

Burmistrzowie, wójtowie i starosta w swoich wystąpieniach budżetowych zapowiadali starania o pozyskiwanie dofinansowań na zaplanowane zadania, ale także sięganie po wsparcie finansowe na inne projekty ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności. W poniższym zestawieniu zaokrąglamy kwoty i zwracamy uwagę jedynie na największe pozycje w planach budżetowych na rok 2018.

Ząbkowice Śląskie – ogółem 13 mln zł, w tym m.in.:

 • 11,5 mln zł na budowę krytej pływalni w Ząbkowicach Śląskich (na ten temat publikowaliśmy w naszym portalu szczegółowy raport),
 • 400 tys. zł na partycypację w przebudowie drogi wojewódzkiej we wsi Kluczowa,
 • 200 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do podstrefy ekonomicznej przy ul. Kamienieckiej,
 • 100 tys. zł na instalację elektryczną w przedszkolu nr 1 w Ząbkowicach Śląskich.

Bardo – ogółem 12,7 mln zł, w tym m.in.:

 • 4 mln zł na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy (z czego 3,5 mln zł z dotacji),
 • 2,7 mln zł na uzbrojenie terenu Społecznego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (z czego 2,3 mln zł z dotacji),
 • 1,3 mln zł na uruchomienie e-usług w administracji (z czego 1 mln zł z),
 • 1,9 mln zł na rewitalizację centrum Barda (złożono aplikację na dotację w wysokości 1,3 mln zł),
 • 1,8 mln zł na budowę singletracków w obrębie gminy (z czego 1,5 mln zł z dotacji),
 • 1,3 ml zł na modernizację drogi w Opolnicy.

Stoszowice – ogółem 12,7 mln zł, w tym m.in.:

 • 3,7 mln zł na wykup nieruchomości pod inwestycje w podstrefie ekonomicznej,
 • 3,3 mln zł na termomodernizację budynków użyteczności publicznej (z czego 2,2 mln zł z dotacji),
 • 1,8 mln zł na modernizację drogi gminnej łączącej Grodziszcze i Rudnicę, 1,2 mln zł na budowę domu ludowego połączonego z remizą strażacką w Budzowie,
 • 600 tys. zł na remonty dróg transportu rolnego w Rudnicy i Grodziszczu,
 • 450 tys. zł na uruchomienie e-usług w administracji (z czego 380 tys. zł z dotacji),
 • 400 tys. zł na modernizację ul. Jasnej w Srebrnej Górze,
 • 200 tys. zł na dokumentację budowy wyciągu gondolowego na Twierdzę Srebrna Góra,
 • 150 tys. zł na zakup lekkiego wozu bojowego dla ochotniczej straży pożarnej w Grodziszczu,
 • 140 tys. zł na budowę singletracków w obrębie gminy (z czego 120 tys. zł z dotacji),
 • 100 tys. zł na remont łazienek w budynku szkolnym w Grodziszczu,
 • 100 tys. zł na odwierty studni głębinowych w celu pozyskania źródeł wody pitnej dla mieszkańców gminy.

Kamieniec Ząbkowicki – ogółem: 7,8 mln zł, w tym m.in.:

 • 6,8 mln zł na kontynuację rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim (z czego 5 mln zł z dotacji),
 • 915 tys. zł na modernizację targowiska w Kamieńcu Ząbkowickim (z czego 470 tys. zł z dotacji),
 • 100 tys. zł na partycypację w budowie chodnika przy drodze powiatowej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Ziębice – ogółem: 6,9 mln zł, w tym m.in.:

 • 2,2 mln zł na modernizację targowiska miejskiego w Ziębicach (z czego 990 tys. zł z dotacji),
 • 1,4 mln zł na remont byłego kościoła ewangelickiego,
 • 580 tys. zł na partycypację w modernizacji drogi wojewódzkiej w Służejowie,
 • 500 tys. na modernizację ul. Oławskiej w Ziębicach,
 • 480 tys. zł na uruchomienie e-usług w administracji (z czego 310 tys. zł z dotacji),
 • 350 tys. zł na dokapitalizowanie komunalnej spółki „ZWiK” z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy Skalicami a Henrykowem,
 • 310 tys. zł na modernizację drogi gminnej w Służejowie,
 • 300 tys. zł na budowę drogi wraz z kanalizacją burzową w ul. Krótkiej w Ziębicach,
 • 300 tys. zł na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w pobliżu Kalinowic Górnych i Skalic,
 • 200 tys. zł na modernizację ulic Browarnej i Podwale w Ziębicach,
 • 150 tys. zł na partycypację w przebudowie drogi powiatowej w Dębowcu,
 • 100 tys. zł na modernizację punktów oświetlenia ulicznego w całej gminie,
 • 100 tys. zł na modernizację sufitu sali gimnastycznej Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach,
 • 100 tys. zł na budowę miejsca spotkań „Uwolnić Orła” (zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego).

Złoty Stok – ogółem: 5,7 mln zł, w tym m.in.:

 • 1,8 mln zł na modernizację ul. Św. Jadwigi w Złotym Stoku (z czego 1,3 mln zł z dotacji),
 • 1,3 mln zł na budowę singletracków w obrębie gminy (z czego 990 tys. zł z dotacji),
 • 1,1 mln zł na na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii na terenie gminy (z czego 900 tys. zł z dotacji),
 • 680 tys. zł na termomodernizację magistratu (z czego 590 tys. z dotacji),
 • 505 tys. zł na budowę dróg transportu rolnego w Mąkolnie (z czego 163 tys. zł z dotacji),
 • 412 tys. zł na uruchomienie e-usług w administracji (z czego 290 tys. zł z dotacji),
 • 300 tys. zł na teren rekreacji zewnętrznej przy ul. Wolności w Złotym Stoku (z czego 196 tys. zł z dotacji),
 • 260 tys. zł na renowację mauzoleum Güttlerów (z czego 130 tys. zł z dotacji),
 • 215 tys. zł na budowę szybu windowego w magistracie (planowana dotacja z PFRON).

Ciepłowody – ogółem: 600 tys. zł, w tym m.in.:

 • 240 tys. zł na przebudowę drogi gminnej w Tomicach,
 • 180 tys. zł na uruchomienie e-usług w administracji (z czego 150 tys. zł z dotacji),
 • 100 tys. zł na partycypację budowy chodnika w drodze powiatowej w Ciepłowodach,
 • 50 tys. zł na doposażenie placu zabaw w Ciepłowodach,
 • 25 tys. zł na dokumentację projektowo-kosztorysową adaptacji części kompleksu Zespołu Szkół Samorządowych z przeznaczeniem na lokalizację żłobka (złożono aplikację na dotację).

Powiat Ząbkowicki – ogółem: 6 mln zł, w tym m.in.:

 • 2,6 mln zł na partycypację w programie rewitalizacji miasta Ząbkowice Śląskie w zakresie modernizacji obiektu nr 3 Domu Pomocy Społecznej (z czego dotacja ma wynieść 2,2 mln zł),
 • 2,3 mln zł na wdrożenie elektronicznej platformy usług geodezyjnych (z czego 1,9 mln zł z dotacji),
 • 670 tys. zł na modernizacje dróg powiatowych (z założeniem 50% partycypacji samorządów gminnych),
 • 270 tys. zł na poprawę infrastruktury liceów ogólnokształcących w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach i wyposażenia dydaktycznego tych placówek pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Plany imponują rozmachem, a jeszcze bardziej skalą planowanych kosztów, na jakie samorządy już się zdecydowały. Zróżnicowane są źródła finansowania poszczególnych projektów. Warto też zwrócić uwagę na to, że realizacja wielu z planowanych inicjatyw nie zamknie się w roku kalendarzowym 2018, a prawie wszystkie generować będą wieloletnie zobowiązania (uwidocznione w wieloletnich prognozach finansowych). Ich ciężar spocznie już na wybranych w wyborach samorządowych, jakie mają się odbyć w listopadzie br. Może to być twarde zderzenie z budżetową rzeczywistością szczególnie w przypadku zadań niepopartych pozyskanymi dotacjami czy też skutkującymi koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w latach następnych.  

FOT (ikona): Pixabay.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz