Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha realizuje dwa projekty w ramach działania 9.1 na terenie województwa dolnośląskiego: tj. „HORYZONT NOWEGO STARTU” i „POPRAWIĆ LOS” skierowane głównie do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach obu projektów pracodawcy, którzy wyrażą chęć zatrudnienia Uczestników i Uczestniczek projektu zostaną objęci wsparciem de minimis, w ramach którego otrzymają refundację kosztów zatrudnienia pracownika w kwocie do 3100 zł przez okres co najmniej 6 miesięcy oraz zwrot kosztów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionej osoby do 24 000 zł netto.

Udział w projektach jest całkowicie bezpłatny. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 533191551

Komentarze

Zostaw swój komentarz