0

Zakończyła się przebudowa budynku nr 3 w ząbkowickim Domu Pomocy Społecznej.

To efekt realizacji projektu „Przebudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej” w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie a Powiatem Ząbkowickim.

W ramach projektu przebudowano gruntownie cały budynek wraz z termomodernizacją, który od lat nie był używany. Dzięki temu powstało 16 miejsc pobytowych w komfortowych pokojach dwuosobowych. W budynku ma powstać dom dla osób przewlekle psychicznie chorych z całodobową opieką. Powiat Ząbkowicki niebawem ogłosi ostatni przetarg na wyposażenie placówki i najprawdopodobniej od stycznia 2020 roku rozpocznie rekrutację mieszkańców.

Cały projekt został zrealizowany z 85-procentowym dofinansowaniem ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura Spójności Społecznej” Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” Poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, 10-procentowym dofinansowaniem z budżetu państwa oraz 5-procentowym wkładem własnym z budżetu Powiatu Ząbkowickiego.

Komentarze

Zostaw swój komentarz