615 tys. zł trafi do pięciu gmin z powiatu w ramach rozstrzygniętego konkursu Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej realizowanego przez samorząd wojewódzki. W całym regionie wsparcie dla lokalnych przedsięwzięć realizowanych przez gminy sięgnie kwoty ponad 3,1 mln zł.

Jak stwierdził wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Gwóźdź: celem konkursu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie dolnośląskich gmin Pomoc pozwoli na realizację ważnych zadań, m.in: budowę chodników wraz z oświetleniem, przebudowę zatok przystankowych, podniesienie standardu przejść dla pieszych oraz oświetlenie dróg i chodników.

Wnioski złożyło 75 gmin, a 25 z nich uzyska dofinansowanie. Dotacje dla gmin z naszego powiatu to:

  • 150 000 zł – Gmina Złoty Stok na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika, przejść dla pieszych i oświetlenia przy ul. Działkowej w Złotym Stoku,
  • 150 000 zł – Gmina Kamieniec Ząbkowicki na realizację zadania „Bezpieczna droga dzieci do szkół w Kamieńcu Ząbkowickim”,
  • 111 864,42 zł – Gmina Ząbkowice Śląskie na kontynuację budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej wspólnie z Powiatem Ząbkowickim,
  • 96 955,33 zł – Gmina Ziębice na zadanie przebudowę ul. Słonecznej w Henrykowie,
  • 54 329 zł – Gmina Ciepłowody na montaże oświetlenia ulicznego typu LED w Brochociniu, Dobrzenicach i Ciepłowodach (ul. Szkolna).

Na liście wnioskodawców były także gminy Stoszowice (wniosek o 150 tys. zł na budowę oświetlenia ulicznego) i Bardo (wniosek o 150 tys. zł na zakup lamp zasilanych energią słoneczną na potrzeby sołectw). Oba samorządy znalazły się poza rozdzieloną w konkursie pulą dofinansowania.

Komentarze

Zostaw swój komentarz