Rządząca Polską od 2007 r. partia Donalda Tuska w wyborach samorządowych na terenie Powiatu Ząbkowickiego cztery lata temu odniosła spory sukces. Lider tego ugrupowania jest burmistrzem Ząbkowic i wielu z tych, którzy kandydowali z różnych list wyborczych PO, są obecnie radnymi lub zajmuje stanowiska w strukturach samorządu.

Przypomnijmy, jesienią 2010 r. PO zgłosiła do Rady Powiatu 38 kandydatów, z których 6 osób otrzymało mandaty. Przewodniczenie radzie i stanowisko starosty objęły osoby rekomendowane przez PO – Grażyna Orczyk i Roman Fester. W miejsce Marcina Orzeszka, który w tym samym czasie wygrał wybory na burmistrza Ząbkowic, mandat radnej objęła Agnieszka Gnach.  Poza wymienionymi osobami radnymi PO w samorządzie powiatowym są: Jerzy Organiściak (wiceprzewodniczący Rady Powiatu), Janusz Sobol (członek Zarządu Powiatu) i Stanisław Kurzyp. Cała Rada Powiatu liczy 19 osób.

W Ząbkowicach Platforma Obywatelska zgłosiła w 2010 r. 42 kandydatów do Rady Miejskiej, z których 7 osób weszło w skład tego gremium. Są to: Andrzej Dominik (przewodniczący), Stanisław Susz (wiceprzewodniczący), Bogdan Tkaczyński (przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu), Krzysztof Gnach (przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego), Janusz Labok, Irena Piotrowska i Grażyna Sobór. Poza wymienionymi osobami kilkoro kandydatów PO, którzy nie otrzymali mandatu od wyborców, jest dzisiaj na etatach w strukturach gminnych, w tym w Urzędzie Miejskim kierowanym przez wybranego na burmistrza z listy Platformy Obywatelskiej Marcina Orzeszka (który, jak wyżej wspomnieliśmy zrzekł się wcześniej mandatu radnego powiatowego). Są także osoby, które kandydowały do Rady Powiatu Ząbkowickiego z poparciem PO i niezależnie od indywidualnego wyniku wyborczego, pracują w strukturach podlegających burmistrzowi Ząbkowic. To radna powiatowa Agnieszka Gnach, która w Urzędzie Miejskim jest kierownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Waldemar Markiewicz – prezes zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej.

PO wystawiła 15 kandydatów do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. Radnymi zostało 6 osób: Jacek Różycki, Piotr Przybylski, Maria Kacik, Stanisław Gembara (wg oświadczenia lustracyjnego pracował, pełnił służbę i był współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa), Edward Szulin i Arkadiusz Majewski. Kandydatem Platformy Obywatelskiej na wójta w Kamieńcu Ząbkowickim był Marek Błażejewski (obecnie kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach, gdzie szefem jest Marcin Orzeszek).

W Gminie Bardo z list Platformy Obywatelskiej kandydowało do Rady Miejskiej 15 osób i jedynie 3 z nich otrzymały mandat radnego. Są to: Włodzimierz Biniaś (przewodniczący Komisji i Edukacji, Kultury, Promocji i Rekreacji oraz Spraw Socjalnych i Zdrowia) oraz Łukasz Dudek i Grzegorz Gaszewski. Kandydatem na burmistrza wystawionym przez PO był w Bardzie Roman Fester (aktualnie starosta ząbkowicki).

Także w Złotym Stoku na listach PO do Rady Miejskiej znalazło się 15 osób i także 3 objęły mandat. Są nimi: Krystyna Grzech (przewodnicząca Rady Miejskiej) Rafał Becela (w marcu 2011 r. zrezygnował z funkcji radnego) i Marta Żurawiak (w styczniu 2013 r. zrezygnowała w funkcji radnej). Kandydatką PO na burmistrza Złotego Stoku była w 2010 r. Katarzyna Silarska (obecnie pracownik Wydziału Promocji, Oświaty i Rozwoju w Starostwie Powiatowym).

W Ziębicach nie było listy wyborczej firmowanej przez PO, ale spod jej szyldu na stanowisko burmistrza kandydował Jan Sobol. Startował bez powodzenia, ale jak już wyżej wspomnieliśmy w tym samym czasie uzyskał mandat radnego powiatowego i jest członkiem Zarządu Powiatu Ząbkowickiego odpowiedzialnym za utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Platforma Obywatelska nie miała również swojej listy wyborczej do Rady Gminy Stoszowice. Tam natomiast do fotela wójta aspirował Waldemar Markiewicz, który jednocześnie z listy PO startował na radnego powiatowego. Obie próby zakończyły się bez sukcesu, a sam kandydat jest obecnie prezesem zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ząbkowicach.

Ewenementem były Ciepłowody, gdzie Platforma Obywatelska nie zgłosiła ani kandydatów do rady gminy, ani na wójta. Sekretarzem Gminy Ciepłowody jest natomiast Grażyna Orczyk, która z ramienia PO jest przewodniczącą Rady Powiatu.

W 2010 r. Platformę Obywatelską poparło 23,7% wyborców. W sondzie, jaką w lutym br. przeprowadziliśmy wśród Czytelników naszego portalu, Platforma Obywatelska ma poparcie 15% respondentów. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na głosy 53% uczestników sondy (w wyborach w 2010 r. wynik PiS-u to 7,17%). Pytanie dotyczyło zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. 19% pytanych stwierdziło, że poprze w majowych wyborach inną partię, a 13% nie ma zamiaru uczestniczyć w tych wyborach.

Fot: screen z aktualnej strony internetowej PO Powiatu Ząbkowickiego
Dane o wynikach wyborów samorządowych w 2010 r.: pkw.gov.pl   

1 Komentarze

  1. […] Obywatelskiej. Burmistrz Ząbkowic nadal jest liderem tej partii w Powiecie Ząbkowickim, a opisywane już przez nasz portal wpływy kierowanego przez niego środowiska są […]

Zostaw swój komentarz