Ponad 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych powstanie w dolnośląskich gminach dzięki dotacji przekazanej przez samorząd województwa. Wczoraj wicemarszałek Marcin Gwóźdź przekazał promesy przedstawicielom gmin i powiatów.

Środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych będą przeznaczone na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji.  Pieniądze trafią do 91 gmin i 22 powiatów w całym regionie. W tym roku jest to prawie 18 mln zł.

Każdego roku wspieramy dolnośląskie samorządy i przekazujemy im pieniądze na tak ważne inwestycje w gminach. W tym roku, dzięki naszej dotacji powstanie między innymi prawie 80 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych – mówi wicemarszałek Marcin Gwóźdź.

Od 2011 roku samorząd województwa przekazał w sumie 214 mln złotych. Za tę kwotę zrealizowano ponad 2100 zadań związanych z ochroną gruntów rolnych. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – ponad 194 mln, co pozwoliło jednostkom samorządu terytorialnego wybudować 936 km dróg w latach 2011 – 2018.

Jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych planują wykonać 135 zadań, w tym:

  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 105 zadań,
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania – 23 zadania,
  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 4 zadania,
  • zbiornik wodny służący małej retencji – 3 zadania.

Poprzez: umwd

Komentarze

Zostaw swój komentarz