Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2019 roku obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują trzy Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego),
 • w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku),
 • w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu).

Zgodnie ze zmianami ustawy od roku 2020 na terenie Powiatu Ząbkowickiego będą funkcjonowały dwa Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego),
 • w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu),
 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku).

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 748162852.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują trzy Punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

 • w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego),
 • w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku),
 • w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu).

Zgodnie ze zmianami ustawy od roku 2020 na terenie Powiatu Ząbkowickiego będą funkcjonowały dwa Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego),
 • w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 4 (budynek Gminnego Centrum Edukacji i Sportu),
 • Punkt nieodpartego poradnictwa obywatelskiego w Złotym Stoku przy ul. Rynek 22 (budynek Urzędu Miejskiego w Złotym Stoku).

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Rady Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, tel. 748162852.

Komentarze

Zostaw swój komentarz