W Srebrnogórskiej Przestrzeni Artystycznej odbyła się konferencja pt. „Ludzie, miejsca, wydarzenia – wkład mieszkańców Kresów w odzyskanie niepodległości Polski”.

Wykład wygłosił Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, który przedstawił działania Ligi Narodowej na Kresach Wschodnich w walce o niepodległość Polski. Następnie głos zabrał Bronisław Kamiński – naczelny redaktor kwartalnika społeczno-kulturalnego „Almanach Kudowski” mówiąc o generale Mieczysławie Kulińskim i jego działaniach na rzecz niepodległości. Kolejnym prelegentem był Waldemar Wieja – nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Złotym Stoku, który opowiadał o roli tradycji kresowych w kształtowaniu tożsamości narodowej. Później wystąpiła dr Anna Stodolna-Rybczyńska – konsultantka Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu przedstawiając dzieje Ossolineum oraz jego rolę w zachowywaniu pamięci narodowej. Przedostatnim mówcą była Jolanta Spychalska – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w Budzowie, opowiadająca o roli nauczycieli historii w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej. Na zakończenie głos zabrał uczeń tej szkoły Karol Trzebiński, który przedstawił swoje refleksje związane z uczestnictwem w ogólnopolskim konkursie „Kresowe portrety”.

Konferencję otworzył wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz witając przybyłych gości. Następnie głos zabrał dr Tadeusz Samborski – członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, który był inicjatorem tego spotkania, podkreślając jak ważną rzeczą jest kultywowanie pamięci historycznej swojej rodziny, regionu, ojczyzny. Organizatorami spotkania, które odbyło się 16 marca 2018 roku był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Srebrnej Górze. Konferencja odbyła się w ramach realizacji projektu „Tożsamość Dolnoślązaków – Unia Wielu Kultur” i jest pierwszym wydarzeniem rozpoczynającym cykl obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski w Gminie Stoszowice. Miłym akcentem konferencji było wystąpienie przedstawicieli szkoły muzycznej CASIO. Konferencję podsumował dr Tadeusz Samborski, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego podkreślając jak bardzo ważne jest budowanie tożsamości regionalnej oraz pielęgnowanie pamięci narodowej. Spotkanie zakończył Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice. Całe sympozjum poprowadzili: Małgorzata Lubańska – koordynator zespołu działającego w DODN we Wrocławiu Tożsamość Dolnoślązaków Unia Wielu Kultur oraz Norbert Szandrowski – dyrektor GOKSiR w Srebrnej Górze.

Udostępnione przez: UG Stoszowice

Komentarze

Zostaw swój komentarz