W chwili, gdy publikujemy te słowa, z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bobolicach, powinna wyruszyć 16. Piesza Pielgrzymka Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę. Pielgrzymi upamiętnili – jak co roku na placu Jana Pawła II – rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego modląc się za bohaterów tego zrywu narodowego.

Wczoraj, na rekolekcje w drodze wyszli pątnicy Ziemi Ząbkowickiej wraz z pielgrzymami Ziemi Kłodzkiej, którzy dotarli do Ząbkowic Śląskich przed południem. Dzisiaj wczesnym rankiem w Bobolicach na szlak wejdą już wszystkie grupy, a więc także z Wałbrzycha, Świdnicy i Dzierżoniowa. Mniej liczni niż w poprzednich latach, ale nie mniej rozmodleni i pogodnie usposobieni pątnicy dotrą do Częstochowy 9 sierpnia.

Liturgii mszalnej dla ząbkowiczan i kłodczan przewodniczył wczoraj ks. biskup Adam Bałabuch. W kościele parafialnym pw. św. Anny zgromadziły się dziesiątki pielgrzymów, wielu ich bliskich oraz przyjaciele pielgrzymki. Homilia, nawiązująca do czytań biblijnych, poświęcona była duchowi służby. Jak zaakcentował mówca…

…w czasie pielgrzymki nie skupiamy się na swojej wygodzie, ale troszczymy się bardziej o to, czego potrzebują nasze siostry nasi bracia. Na tym tle ksiądz biskup Adam zachęcał, aby wszyscy będący na szlaku swojej pielgrzymki przez życie chcieli bardziej dostrzegać bliźnich, dzięki czemu kształt życia rodzin, społeczności lokalnych i całego narodu może się stawać lepszym.

Ks. Wojciech Iwanicki – nowy przewodnik Grupy „4” dziękował swoim poprzednikom, którzy utrwalili wśród mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej ducha pielgrzymowania. Wręczył także symboliczne upominki stanowiące gest wdzięczności wobec osób, które wspomagają ząbkowicką „4”. Otrzymali je m.in. ks. biskup Adam Bałabuch, poprzedni przewodnik ks. Damian Fleszer, burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek, starosta ząbkowicki Roman Fester (w imieniu którego obecny był wicestarosta Waldemar Wieja), sekretarz powiatu ząbkowickiego Agnieszka Gnach, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ząbkowicach Śląskich Elżbieta Pieczonka i przewoźnik pątników Zygmunt Aibin.

Na zakończenie Mszy św. ks. biskup Adam Bałabuch odmówił modlitwę pasterskiego błogosławieństwa i przechodząc wśród wiernych pokropił wszystkich wodą święconą na znak indywidualnego charakteru błogosławieństwa. Po przerwie na posiłek przygotowany dla pielgrzymów przez parafian i po chwili intensywnego deszczu, który nieco złagodził upalną aurę dnia, pątnicy wyruszyli na trasę rekolekcji w drodze.

Zatrzymali się – zgodnie z wieloletnią już tradycją – na placu Jana Pawła II. Tam, pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę, uczczono modlitwą bohaterów Powstania Warszawskiego. Wczoraj bowiem obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu heroicznego zrywu, który był największą zbrojną akcją podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Ksiądz Biskup Adam Bałabuch i burmistrz Marcin Orzeszek złożyli wiązankę biało-czerwonych kwiatów i zapalili lampkę pod pomnikiem.

Około godz. 15. ząbkowiczanie i kłodczanie wyruszyli w kierunku Bobolic. Na czele przemarszu niesione były relikwie świętego Jana Pawła II, który jest patronem ząbkowickiej „4”. W Bobolicach (i w Zwróconej, gdzie przebywali pielgrzymi grup wałbrzyskiej, świdnickiej i dzierżoniowskiej) pątnicy spędzili wieczór wspólnotowy, aby po nocnym odpoczynku pod namiotami, dzisiaj wyjść całym nurtem pielgrzymki diecezjalnej na Jasną Górę.

Komentarze

Zostaw swój komentarz