W odpowiedzi na podjętą w marcu tego roku uchwałę sejmiku województwa, marszałek Cezary Przybylski i radny sejmiku województwa Patryk Wild, wraz z przedstawicielami kilku dolnośląskich gmin podpisali w środę list intencyjny, deklarując współpracę przy przejęciu i rewitalizacji regionalnych linii kolejowych. Przedsięwzięcia realizowane będą przez najbliższe cztery lata w ramach programu rządowego.

Według deklaracji zawartych w liście, samorządowcom zależy na zapewnienie sprawnego transportu publicznego dla całego województwa. Swoje zaangażowanie tłumaczą niewątpliwymi korzyściami ekologicznymi czy gospodarczymi. Celem partnerujących gmin jest wyeliminowanie komunikacyjnego wykluczenia oraz stworzenie dobrej alternatywy transportowej, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i międzynarodowym – łącząc kolejowo Czechy i Polskę.

Staramy się o przejęcie lokalnych linii kolejowych, które umożliwi stworzenie szerokiego ciągu komunikacyjnego. Od Kobierzyc, przez Dzierżoniów, Srebrną Górę do Nowej Rudy i w pobliże Parku Narodowego Gór Stołowych. Ciąg ma wielkie znaczenie aglomeracyjne w kwestii połączenia tych wszystkich ośrodków z Wrocławiem. Stworzy to bezkonkurencyjne połączenie, gdyż dowieziemy pasażerów do celu w około godzinę. Mamy nadzieję, że to wszystko wyeliminuje wykluczenie komunikacyjne, którym niektóre regiony wciąż są dotknięte – mówi radny sejmiku województwa Patryk Wild.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zakłada wsparcie w zakresie inwestycji w komunikację pasażerską i towarową. Realizacja przewidziana jest na lata 2019 – 2023 i zakłada 15% udział samorządów w kosztach inwestycji. Doskonale wiemy, jak takie wykluczenie smakuje. Dopiero niedawno, po modernizacji drogi między Łagiewnikami a Dzierżoniowem coś się zmieniło. Teraz liczymy na przywrócenie do życia naszych turystycznych atrakcji, jeśli komunikacja będzie jeszcze łatwiejsze – zauważa burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Obecnie przewidywane jest utworzenie ciągu: Legnica – Złotoryja – Jelenia Góra / Świeradów Zdrój wraz z rewitalizacją linii Lwówek – Zebrzydowa. Etap pierwszy to odcinek Jelenia Góra – Lwówek Śląski – Legnica. W planie jest także odbudowa połączenia Dzierżoniów – Bielawa / Pieszyce. Etap drugi obejmuje odcinek Dzierżoniów – Pieszyce – Bielawa.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej zakłada wsparcie w zakresie inwestycji w komunikację pasażerską i towarową. Realizacja przewidziana jest na lata 2019 – 2023 i zakłada 15% udział samorządów w kosztach inwestycji.

O dodatkowy i bardziej szczegółowy komentarz poprosiliśmy również marszałka województwa dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.   
Jakie są planowane działania rewitalizacyjne w najbliższym czasie?
  • Przede wszystkim najpierw trzeba przejąć te linie. Trzeba przystąpić następnie do sfery projektowej, co nie jest takie łatwe, ponieważ część tych linii przebiega przez obszary chronione. Planujemy, że oddanie do eksploatacji tych odcinków zajmie jakieś 3,4 lata.
Na czym będzie polegać współpraca pomiędzy samorządami ?
  • Generalnie rzecz biorąc to jest kwestia różnego rodzaju uzgodnień, zmian planu przestrzennego czy zagospodarowania, ale również realizacji innych potrzeb bieżących, ponieważ nie znamy jeszcze kwot, które trzeba będzie przeznaczyć na rewitalizację. Będzie to więc również współpraca finansowa.

List intencyjny podpisali wczoraj: marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel, wójt Nowej Rudy Adrianna Mierzejewska, burmistrz Radkowa – Jan Bednarczyk, wójt Dzierżoniowa Marek Chmielewski, burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski, wójt Stoszowic Paweł Gancarz i burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj. Pod listem podpis złoży także burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński.

Maciej Fedorczuk / Wrocławskie Fakty

Komentarze

Zostaw swój komentarz