Głównym celem centrów aktywności obywatelskiej będzie aktywizacja społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku i wzmacnianie postaw obywatelskich. Samorząd wojewódzki udzieli dotacji na osiem takich placówek w regionie. Jest też nowy konkurs dla organizacji młodzieżowych.

Konkretne obszary, jakimi mają się zajmować centra to: prowadzenia międzypokoleniowych działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych, działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, wzmacniania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej oraz wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich.

Powstanie nowych centrów aktywności obywatelskiej, a także szereg działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego były kilka dni temu głównymi tematami briefingu prasowego wicemarszałka Dolnego Śląska Marcina Krzyżanowskiego. Pierwszy z ogłoszonych konkursów dla organizacji pozarządowych dotyczy utworzenia i prowadzenia ośmiu centrów aktywności obywatelskiej w skali całego regionu. W tym roku zwiększono kwotę przeznaczoną na konkurs z dotychczasowych 190 000 zł do 340 000 zł.

W tym roku dofinansowanych zostanie osiem centrów. Każde z nich powinno obejmować swoim działaniem co najmniej 2 powiaty. Zadania będzie można realizować od 14 kwietnia do końca grudnia bieżącego roku – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Warto przypomnieć, że w 2019 r., w ramach pilotażu konkursu, utworzono i prowadzono siedem centrów aktywności obywatelskiej, których głównym celem było wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój potencjału dolnośląskich organizacji pozarządowych na terenie Województwa Dolnośląskiego, m.in. w zakresie: prowadzenia działań integracyjnych dla wszystkich grup wiekowych, spotkań, konsultacji społecznych, forów, szkoleń, działań informacyjnych przygotowujących mieszkańców do podejmowania różnych form aktywności społecznej i obywatelskiej, wspierania wolontariuszy i postaw wolontariackich oraz doradztwa dla organizacji pozarządowych.

Drugi z ogłoszonych właśnie konkursów dotyczy realizacji zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  W tegorocznej edycji wspierane będą działania, których celem jest wzmocnienie młodzieży w radzeniu sobie z współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi i w sytuacjach kryzysowych.

Tegoroczny budżet na wsparcie działań na rzecz rozwoju obywatelskiego wynosi 240 000 zł. Kwota wsparcia pojedynczego projektu wyniesie od 20 000 zł do 30 000 zł – informuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

W tegorocznej edycji głównym beneficjentem będzie dolnośląska młodzież. W ramach konkursu przewiduje się wsparcie realizacji następujących zadań:

  • prowadzenie działań integracyjnych dla młodzieży, szczególnie zagrożonej wykluczeniem społecznym;
  • prowadzenie dla młodzieży spotkań, zajęć edukacyjnych, spotkań dyskusyjnych, konsultacji społecznych, forów, zajęć plenerowych;
  • prowadzenie dla młodzieży warsztatów i szkoleń podnoszących poziom wiedzy obywatelskiej oraz kompetencji społecznych;
  • prowadzenie dla młodzieży działań świadczących specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Oferty będzie można składać w okresie od 17 lutego od 11 marca, a bezpośrednio potem nastąpi weryfikacja ofert i rozstrzygnięcie konkursu. Zadania będzie można realizować od 14 kwietnia do końca roku.

Komentarze

Zostaw swój komentarz