Od paru lat pojawiają się informacje o spadku zainteresowania Polaków czytaniem książek. Aby temu zapobiec, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, podejmuje się różnorakie działania zachęcające dzieci do czytania książek. Jedno z nich odbyło się w Ciepłowodach.

Każdego roku pod koniec maja w Szkole Podstawowej w Ciepłowodach organizowana jest impreza środowiskowa popularyzująca czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych, podczas której osobistości życia publicznego oraz nauczyciele czytają dzieciom wybrane utwory z literatury dziecięcej. W tym roku odbyła się ona 27 maja i przebiegała pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom – dzieci rodzicom”.

Wydarzenie to przebiegało tuż po Dnia Matki. Głównymi gośćmi były mamy, a do czytania utworów obu poetów organizatorzy zaprosili: wójta gminy Ciepłowody Łukasza Białkowskiego, sekretarza gminy Magdalenę Tęsną-Pitner, przewodniczącego Rady Rodziców Damiana Cieślika, przewodniczącego Rady Gminy Jacka Wolskiego, rodziców oraz dyrektor Beatę Lupę i wicedyrektor Elżbietę Krawczyk.

Impreza umożliwiła uczniom klas I – III zaprezentowanie swoich talentów i pasji. Przez miesiąc uczniowie poznawali twórczość Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, obejrzeli ekranizację „Akademii Pana Kleksa”, uczyli się piosenek i wykonywali prace plastyczne. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzenia efektów tej pracy. Wszystkich zachwyciły krótkie inscenizacje wierszy oraz piosenki do wierszy poetów w wykonaniu młodych aktorów.

Podczas imprezy nagrodzono laureatów szkolnego konkursu pięknego czytania w klasach I – III. W klasach pierwszych laureatką I miejsca została Lena Tomkowicz z IB, II miejsce zdobyła Blanka Lejczak z IA, a trzecie Kuba Myszogląd z IA. Wyróżnienie otrzymali Joanna Wolska i Mateusz Mądry z IB. W klasie II zwyciężyła Maja Przepióra, drugie miejsce zdobył Karol Duraj, a trzecie Amelia Gorczowska. W klasie III najpiękniej czytającą uczennicą okazała się Zosia Pietrykiewicz, drugie miejsce zajął Jędrzej Szopiński, a trzecie Emilia Tomasiak. Wszyscy laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

Wręczono również nagrody laureatom konkursu wiedzy na temat znajomości utworów Tuwima i Brzechwy. I miejsce w tym konkursie przypadło zespołowi z klasy IB w składzie: Jakub Bielan, Lena Tomkowicz i Joanna Wolska, II miejsce zajął zespół z klasy III w składzie: Wojciech Zych, Ewa Stawowy i Julia Kupczak, a trzecie zespół z klasy II reprezentowany przez Karola Duraja, Pawła Błyskala oraz Michała Wolskiego.

Były też nagrody dla autorów najciekawszych prac w dwóch konkursach plastycznych organizowanych w klasach przy okazji realizacji projektu. Jeden z nich dotyczył wykonania ilustracji do wybranego wiersza. W tym konkursie I miejsce zdobyła Lena Tomkowicz z IB, drugie miejsce Emilka Tomasiak z klasy III, a trzecie Joanna Wolska z klasy IB. Wyróżnienie przyznano Janowi Miasayedanowi z klasy II. Drugi konkurs nawiązywał do lekcji kleksografii pana Kleksa. Najciekawszego kleksa wykonała Ewa Stawowy z klasy III, II miejsce zdobyła Karolina Opioła z IB, trzecie Jakub Myszogląd z klasy IA, a wyróżnienie otrzymała uczennica klasy II Maja Morawska.

Na zakończenie imprezy uczniowie klasy II i IA wyrecytowali okolicznościowe wiersze i zaśpiewali piosenki dedykowane mamom z okazji ich święta, a dzieci wręczyły przygotowane upominki. Do życzeń dołączył się przewodniczący Rady Rodziców Damian Cieślik, który podziękował wszystkim mamom za ich pracę i zaangażowanie w działania na rzecz szkoły.

W przeprowadzeniu konkursów organizowanych w ramach realizowanego projektu nauczycieli aktywnie wspierała Iwona Małozięć z Publicznej Biblioteki Gminnej w Ciepłowodach. Organizatorki tej imprezy, nauczycielki klas I-III, mają nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu dzieci uświadomiły sobie, że podczas czytania można się śmiać, poznawać piękno i różnorodność otaczającego świata, a nade wszystko zachwycać się pięknem naszego ojczystego języka.

A dorośli…  Organizatorki chciałyby, aby zapamiętali, że należy czytać dzieciom 20 minut dziennie – codziennie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz