W miniony piątek zakończyły się prace związane z instalowaniem klimatyzacji w Ziębickim Centrum Kultury. Temperaturę powietrza będzie można regulować w czterech pomieszczeniach: sali widowiskowej wraz ze sceną, sali konferencyjnej, foyer oraz studiu nagrań.

Dodatkowo przy wykonywaniu klimatyzacji sali widowiskowej zostało wymienione oświetlenie na jednostki ledowe o zimnej barwie, podkreślając przy tym zdobione ściany sali. Realizacja tych prac była możliwa w ramach projektu złożonego do budżetu obywatelskiego Ziębic przez dyrektora ZCK Mirosława Masłowskiego oraz Wiktora Ochała – pracownika ZCK.

Przy odbiorze zainstalowanej klimatyzacji oprócz autorów projektu obecni byli burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz, sołtys Ziębic Amelia Sołtysiak, pracownicy Urzędu Miejskiego Bartosz Miszczycha i Radomir Fijałkowski oraz po stronie wykonawcy Pan Łukasz Jabłoński – EKO Klima.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że klimatyzacja została wykonana z należytą starannością oraz posłuży wielu osobom korzystającym z oferty domu kultury.

Komentarze

Zostaw swój komentarz