Binoculars. Visionary businesswoman

Rozpoczyna się realizacja projektu pt. „Bądź aktywny – postaw na Siebie”. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się we wtorek 16 lipca 2019 r. o godz. 11:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich (ul. Powstańców Warszawy 7 – sala narad / niski parter).

Formą wsparcia będzie refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – wsparcie w wysokości do 21 099 zł netto dla 25 przedsiębiorców, utrzymanie stanowiska pracy przez okres 15 miesięcy połączona z subsydiowanym zatrudnieniem refundacja wynagrodzenia brutto w wysokości 1326,71 zł przez okres 6 miesięcy zatrudnionego uczestnika projektu w wymiarze min. ½ etatu.

Pracodawco – przyjdź i dowiedz się więcej na temat możliwości oferowanych w tym projekcie. Czekamy na Ciebie.

Więcej informacji uzyskasz: w biurze projektu: ul. Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych lub dzwoniąc pod nr telefonu: 746663006.

Projekt „Bądź aktywny – postaw na Siebie!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Komentarze

Zostaw swój komentarz