0

Tegoroczne obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Złotym Stoku rozpoczęły się 11 listopada uroczystą Mszą świętą w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. proboszcz Paweł Paździur. Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewniły „Wesołe Nutki” z Mąkolna.

W uroczystości wzięły również udział poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych z Mąkolna, Złotego Stoku oraz Szkoły Podstawowej. Popołudniu w Rynku przy udziale Złotostockiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych i licznie zgromadzonych mieszkańców wspólnie odśpiewano hymn Państwowy i wciągnięto flagę na maszt. Następnie orkiestra poprowadziła w szyku wszystkich zebranych na plac Mickiewicza, gdzie burmistrz Grażyna Orczyk i przewodniczący Rady Miejskiej dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Uroczysta akademia odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Złotym Stoku. Przepiękny patriotyczny a zarazem rozśpiewany i radosny program artystyczny prezentowali uczniowie, przedszkolaki, studenci UTW, członkowie sekcji Klubu Seniora, chór „Złoty Potok”. Była to prawdziwa uczta dla duszy i piękna lekcja historii łącząca pokolenia. Radosnym dopełnieniem uroczystości był „Koncert na 100 Serc” w wykonaniu 100 uczniów Szkoły Podstawowej.

Podczas uroczystej akademii  burmistrza Grażyna Orczyk oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Złotym Stoku Waldemar Wieja wręczyli statuetki „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. W tym roku Kapituła Nagrody uhonorowała:

  • Panią Cecylię Jureczek – Kapituła Nagrody, na wniosek mieszkańców, przyznała Cecylii Jureczek tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Cecylia Jureczek przed 55 laty przyjechała do Mąkolna z nakazem pracy w miejscowej szkole podstawowej i tutaj została. Wyszła za mąż i urodziła pięcioro dzieci. W Szkole Podstawowej w Mąkolnie przepracowała 17 lat, w tym 6 lat na stanowisku dyrektora tej szkoły, natomiast w latach 1980/84 pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Gminnego w Złotym Stoku. W latach 1988/90 pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Złotym Stoku jako zastępca Naczelnika, następnie p.o. Naczelnika, Naczelnika i w 1990 r. p.o. Burmistrza Miasta i Gminy.  Po tym okresie, wraz z mężem, prowadziła własną działalność gospodarczą  (piekarnię), zatrudniając mieszkańców z terenu miasta i gminy. Po przejściu na emeryturę znalazła się w grupie inicjatywnej tworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Złotym Stoku wchodząc w skład Zarządu. Stała się duszą, motorem i inicjatorem wszystkich działań. Ma pomysły i inicjatywy, które wszyscy podchwytują i akceptują. Swoim zapałem i zaangażowaniem potrafi zarazić pozostałych członków Zarządu oraz studentów Uniwersytetu. Dzięki Cecylii Jureczek w realizację projektów angażują się nie tylko studenci, członkowie Zarządu czy Rady Programowej, ale również dzieci z przedszkoli, szkoły i niezrzeszeni mieszkańcy. Z jej inicjatywy powołano Radę Doradczą Zarządu, Radę Programową, na czele której stoi pełnomocnik rektora PWSZ w Nysie, podpisano umowę o współpracy z seniorami z Szamocina, nawiązano współpracę z UTW w Nowej Rudzie i Ząbkowicach Śląskich oraz seniorami z czeskiego Javornika. Prężnie działają sekcje: literacko-teatralna i brydżowa. Pani Cecylia jest inicjatorem wielu innych działań mających na celu integrację studentów-seniorów. Są to wyjazdy na wydarzenia kulturalne, zajęcia rekreacyjne i spotkania towarzyskie. Stwarza atmosferę, w której wszyscy członkowie UTW czują się akceptowani i potrzebni. Tym samym realizuje podstawowe cele i zadania jakie przyświecają idei Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dotychczasowa działalność Cecylii Jureczek w pełni zasługuje na uznanie i tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.
  • Panią Elżbietę Ryszkowską – Kapituła Nagrody, na wniosek radnych Rady Miejskiej w Złotym Stoku, przyznała Elżbiecie Ruszkowskiej tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Elżbieta Ruszkowska, z wykształcenia magister filologii polskiej, rozpoczęła swoją pracę w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jaworzynie Śląskiej. Od 1978 r. związana jest z gmina Złoty Stok. Wraz z mężem zamieszkała najpierw w Mąkolnie, skąd dojeżdżała do Szkoły Podstawowej w Laskach, gdzie uczyła języka polskiego w klasach łączonych. W 1980 roku wraz z rodziną zamieszkała w Złotym Stoku i podjęła pracę jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki. W latach 1986-1988 pełniła funkcję dyrektora tej szkoły. Od 1999 r. była nauczycielem języka polskiego w Gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku. Reżyserowała mnóstwo uroczystości szkolnych i państwowych o charakterze patriotycznym. Przez dziesiątki lat wskazywała na uniwersalne wartości życia społecznego, ucząc młode pokolenia odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich.  We wrześniu 2005 roku Elżbieta Ruszkowska przeszła na emeryturę, ale nadal pracuje jako nauczyciel emeryt ucząc w Szkole Podstawowej. Będąc na emeryturze nie zrezygnowała też z pracy społecznej. Przez wiele lat piastowała funkcję ławnika Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. W latach 2010-2018 pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Złotym Stoku. Obecnie jest wiceprzewodniczącą Rady. W wyborach samorządowych przeprowadzonych 21 października br. mieszkańcy powierzyli Pani Elżbiecie Ruszkowskiej mandat radnej na kolejną, trzecią kadencję. Swoją wiedzą dzieli się ze studentami Złotostockiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadząc wykłady i spotkania. Jest członkiem klubu brydżowego, prowadzi szkolenia dla początkujących graczy. Uczciwa, skromna idealistka, piewczyni wolności, równości i umiłowania Ojczyzny. Zdecydowanie pani Elżbieta Ruszkowska jest najlepszym przykładem do naśladowania dla młodych pokoleń, a nadany tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok” jest w pełni zasłużony.
  • Panią Elżbietę Bednarz – Kapituła Nagrody, na wniosek sekcji Klubu Seniora w Złotym Stoku poparty podpisami mieszkańców, przyznała Elżbiecie Bednarz tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”. Elżbieta Bednarz jest mieszkanką Złotego Stoku od 1952 r. Utożsamiana jest z działaniami i pracą społeczną na rzecz seniorów, osób o różnych zawodach i upodobaniach. Potrafi motywować i zachęcać do wspólnej pracy. Jest współzałożycielką sekcji Klubu Seniora działającej przy Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Klubu. Organizuje szereg zajęć i wycieczek dla klubowiczów. Dzięki niej seniorzy zwiedzają najpiękniejsze zakątki naszego kraju, sanktuaria, miejsca kultu i dumy narodowej. Jest przykładem dobrego działacza i człowieka, który chce i potrafi pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zaraża pasją bycia aktywnym w szerokim tego słowa znaczeniu. Aktywnie uczestniczy we wszystkich wydarzenia gminnych a swoją pracą  i działalnością wpisała się w historię naszego miasta. Między innymi jej zasługą jest upamiętnienie śp. Stanisława Dyrdy tablicą pamiątkową na budynku CKiP w Złotym Stoku. Praca i działalność Elżbiety Bednarz na rzecz gminy i aktywności seniorów zasługuje na nadany tytuł „Zasłużony dla miasta i gminy Złoty Stok”.

Listem dziękczynnym uhonorowane zostało stowarzyszenie KREWmaNIACY z Ząbkowic Śląskich. Członkowie stowarzyszenia już od wielu lat bardzo prężnie działają na terenie powiatu ząbkowickiego i równie oddanie na terenie gminy Złoty Stok. Bezpłatnie zabezpieczają  medycznie większość naszych imprez plenerowych: Gwarkiada, Bieg do Serca, Babie Lato, Dożynki Gminne, Turnieje Karate, Drezyniada itp. Nie czekają wtedy bezczynne – na swoich stanowiskach prowadzą szkolenia i pokazy udzielania pierwszej pomocy, badają ciśnienie i poziom cukru, rozdają materiały informacyjne i ulotki. Od kilku lat współpracują ze szkolą podstawą i przedszkolami prowadząc zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy i szeroko rozumianej profilaktyki przedmedycznej. Zajęcia są perfekcyjnie przygotowane i dostosowane do grup wiekowych. Dzięki uczestniczeniu w powyższych zajęciach nasi uczniowie już od najmłodszych lat oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Prowadzą też zajęcia dla osób starszych, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Nagrody burmistrz Złotego Stoku za wysokie wyniki sportowe w 2018 roku otrzymali:

  • Laura Piszczyk – 12-latka, mieszkanka Złotego Stoku, zawodniczka sekcji karate kyokushin przy stowarzyszeniu „Augeo” w Złotym Stoku. Przez cały rok aktywnie uczestniczyła w turniejach sportowych zdobywając czołowe miejsca w tej dyscyplinie. W Otwartych Mistrzostwach Opolszczyzny w Karate Kyokushin we współzawodnictwie sportowym szczebla wojewódzkiego zdobyła mistrzowskie III miejsce w konkurencji kata młodziczek.
  • Daniel Mrozek – 15-latek, mieszkaniec Chwalisławia, uprawiający w wieloma sukcesami strzelectwo sportowe. W bieżącym roku osiągał bardzo dobre wyniki sportowe, rywalizował z dużo starszymi zawodnikami, wielokrotnie zajmują pierwsze miejsce, m.in.: I miejsce w II Rundzie Pucharu Polski w kategorii Junior, I miejsce w zawodach o Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kategorii Junior Młodszy, I miejsce w międzynarodowych mistrzostwach w Niemczech w kategorii Junior, I miejsce w trzeciej rundzie Pucharu Polski w kategorii Junior, dwukrotnie I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików w dwóch kategoriach, I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików. Od 29 września br. Daniel jest Mistrzem Polski Młodzików. Ustanowił również cztery nowe rekordy Polski podczas: Pucharu Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu, III rundy Pucharu Polski w Poznaniu i Mistrzostwa Polski Młodzików.

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Aleksandra Wąsowicz wręczyła nagrody w rozstrzygniętym konkursie #WYBITNIENIEZNANI. Zakończenie tego historycznego dnia to wystawa obrazów, którą mieszkańcy mieli przyjemność obejrzeć w sali Centrum Kultury i Promocji w Złotym Stoku, a które powstały podczas warsztatów malarskich „GÓRY ZŁOTE PĘDZLEM MALOWANE”.

Komentarze

Zostaw swój komentarz