19 000 zł dla młodzieży do 30 roku życia na podjęcie...

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Ślaskich w terminie od 20 stycznia do 3 lutego 2016 roku prowadzi nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu...

7 tysięcy miejsc pracy dla młodych w powiatach Dolnego Śląska

Dolnośląscy pracodawcy mogą otrzymać refundację rocznej wypłaty w zamian za zatrudnienie młodych pracowników. Znany jest już podział funduszy w dolnośląskich powiatach na to zupełnie...

Dofinansowanie na studia podyplomowe

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych. Wnioski są przyjmowane od 26.01.2016 r. i będą przyjmowane do 15.02.2016...

Zatrudnij osobę młodą – zyskaj sfinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS przez...

Jest to nowa forma dotowanego zatrudnienia, która będzie funkcjonować w latach 2016 - 2017. Pracodawcy uzyskają możliwość refundacji wynagrodzeń oraz składek ZUS za zatrudnionych...

Wsparcie finansowe na kształcenie pracowników i pracodawców

Środki Funduszu Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone są na finansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia...

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

Osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia....

Refundacja doposażenia stanowisk pracy – wsparcie dla przedsiębiorców

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to pomoc finansowa udzielana w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem oraz utrzymaniem na...

Wiemy kto pomoże młodym Dolnoślązakom bez pracy

24 instytucje zajmą się pomocą dla młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił już listę rankingową podmiotów, których...

Regionalny plan z setkami milionów dla Dolnoślązaków

Ponad 400 mln zł tylko w 2016 r. trafi na dolnośląski rynek pracy. Tak wynika z Regionalnego planu działania na rzecz zatrudnienia na 2016...

Znajdź pracę w KGHM

Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śl. uprzejmie informuje, że w 2016 roku istnieje możliwość odbycia stażu na stanowisku pracownik produkcji - stażysta w KGHM Polska...

Chętnie czytane