Informacje gminne

Nowy rok szkolny 2016/2017 uczniowie i nauczyciele zainaugurowali już blisko 2 miesiące temu. Postanowiliśmy więc przedstawić Państwu krótką informację o stanie gminnej oświaty już...

Informacje gminne

Posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki odbyło się 21 września 2016 r. Porządek obrad obejmował: analizę...

Informacje gminne

Ostatni raz można było posłuchać koncertu organowego, który odbył się w ramach projektu „Muzykonalia dla najmłodszych – jak poznać i zrozumieć muzykę organową. Na...