Na topie

HOME

Ząbkowice Śląskie

Informacje gminne

Dzienny Dom Opieki Senior+ w Ząbkowicach Śląskich!

Dzięki pozyskanej w ramach programu wieloletniego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotacji w wysokości ponad 228 000 złotych w Gminie Ząbkowice Śląskie powstanie...

Kamieniec Ząbkowicki

Informacje gminne

Pałac Marianny Orańskiej w nowej odsłonie

Gmina Kamieniec Ząbkowicki realizuje projekt pod nazwą „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego Marianny Orańskiej – nowe oferty kulturalne i edukacyjne”, który jest realizowany w ramach RPO...

Bardo

Informacje gminne

Kolejne spotkanie z lekarzami z Fundacji Wspieramy Seniorów za nami

18 kwietnia br. w Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie odbyło się drugie bardzo pouczające spotkanie z wrocławskimi lekarzami, którzy przyjechali do naszego miasta...

Bardzka Karta Seniora

Ziębice

Złoty Stok

Ciepłowody

Stoszowice