Jutro zaczęło się wczoraj

Skupieni na przeżywaniu tego dnia, który trwa, skłonni jesteśmy pomijać wpływ wczorajszych zdarzeń na kształt tego, co będzie naszym doświadczeniem jutro – w codziennym...

Przyszłość to wiedza

Tylko ignoranci sądzą, iż można kreślić perspektywę następnych lat bez wykształcenia lub realizować zamierzenia osobiste i wspólnotowe bez korzystania z profesjonalnej wiedzy – obiektywna...

Pociąg ku przyszłości

Ze stacji „przeszłość” wyjechał pociąg ku stacji „przyszłość” i przejeżdża przez przystanek „teraźniejszość”, gdzie można doń wsiąść lub zobaczyć tych, którzy zdecydowali się na...

Oby nowe było lepsze od starego

Ostatnie chwile starego roku i godziny zbliżające nas do nowego roku stawiają w kontraście znany nam obraz tego, co minęło z nadziejami mającego nadejść...

Wspólnotę tworzymy sercem

Odnajdując wewnętrznie wartości i cele jednoczące nas w wymiarze rodziny, społeczności lokalnej czy narodu, doświadczamy siły wspólnoty, dzięki której trwa nasza tożsamość: duchowa, intelektualna...

Dom to nasze miejsce na ziemi

Gdy do domu jest daleko, gdy „chłodno i głodno” doskwiera, ale i wówczas, gdy „mlekiem i miodem” płyniemy w wybranym miejscu, okazuje się, że...

Wyobraźnią kreuje się to, co przetrwa twórcę

Mówi się niekiedy, że jakieś dzieło architektury, sztuki, literatury czy nauki jest największe, ale to tylko subiektywna opinia, bo rzeczywistą ocenę przynosi upływ czasu,...

Wszystkie drogi prowadzą do celu

Przemierzając lata i kilometry, przechodząc przez doznania i przeżycia, pokonując przeszkody i meandry, stale jesteśmy w drodze do celu – im bardziej jesteśmy jego...

Nić historii łączy lokalną społeczność

Biografie i kroniki są ogniwami łańcucha historii minionych, współczesnych oraz przyszłych pokoleń; są jak nić wskazująca skąd, którędy i dokąd zmierzamy jako osoby i...

Plany układamy patrząc na ideały – Bardo

Nikt rozsądny nie rysuje koncepcji i nie szkicuje perspektyw zatrzymując umysł i serce w przeciętności, bo tylko zamierzenia sięgające najwyższych wartości i najlepszych celów...

Chętnie czytane