Każdego dnia cel jest przed nami – Złoty Stok

Jesteśmy nieustannie w drodze: jako osoby, jako rodziny, lokalne wspólnoty (na przykład Złoty Stok) lub jako naród; przemierzamy ją dokonując świadomych wyborów, niekiedy poddając...

Pokolenia budują miasto – Ząbkowice Śląskie

Nie ma miasta bez przeszłości, której śladami są m.in. architektura oraz zapisane w kronikach wydarzenia, a to wszystko jest dziełem wybitnych osobowości, które swoje...

Dobrze jest wiedzieć dokąd idziemy – Bardo

Samotnie, z najbliższymi, w kręgu znajomych, wraz z innymi mieszkańcami – na przykład w Bardzie – każdy z nas chce znać cel codziennych wysiłków...

Kolejny etap przed nami – Kamieniec Ząbkowicki

Wczoraj, dzisiaj, jutro; dawniej, obecnie, w przyszłości; było, jest, będzie – etapy życia osobistego i wspólnotowego można opisywać na linii czasu, ale także wartościować...

Czas płynie dla wszystkich tak samo – Ząbkowice Śląskie

Wszyscy, niezależnie od osobistego usytuowania czy życiowej roli, stoimy wobec jednego cyklu, jaki toczy się identycznie wobec wszystkich – upływ godzin, dni i lat...

Społeczność tworzy miejscowość – Srebrna Góra

Nie ma miasta czy wsi bez społeczności powstającej naturalnie od mniejszych do większych wspólnot, opartej o wzajemne relacje, wspólne cele i zakładającej dobrą wolę...

Lustra są jak echo – Ząbkowice Śląskie

Zestawiając dorobek minionych pokoleń z tym, co wytwarzamy współcześnie, możemy ujrzeć (jak w lustrze) prawdę o wyobraźni, pracowitości oraz odpowiedzialności, z jakimi kreowana była...

Odzyskiwanie dobra i piękna to wyzwanie – Kamieniec Ząbkowicki

Miejsca poranione skutkami historycznych wichur wymagają szczególnej wrażliwości od tych, którzy budują je na nowo, bo przywracanie dóbr kultury materialnej i walorów kulturowych pozostawionych...

Potrzebna jest perspektywa – Ząbkowice Śląskie

Perspektywa czasu, horyzont doświadczenia, dystans obiektywizmu i doza subiektywizmu są niezbędne, aby racjonalnie i zarazem wizjonersko planować rozwój miasta – na przykład Ząbkowic Śląskich...

Miasto to nasza wspólna przyszłość – Ząbkowice Śląskie

Nie mamy dość czasu, by zaglądać w przeszłość, zaabsorbowani codziennością, zbyt często nie znajdujemy także dostatecznych warunków, by sięgać wyobraźnią w przyszłość; to jednak...

Chętnie czytane