Wspólny dom to wartość bezcenna – Kamieniec Ząbkowicki

Dobro wspólne to nie tylko ideał, ale bardzo praktyczny cel; jego wyznaczanie i osiąganie spaja bliskich sobie ludzi, także lokalne społeczności – na przykład...

Mała Ojczyzna – Ziemia Ząbkowicka

Najbliżej nam do naszego miasta lub do naszej wsi – tam toczy się życie rodzinne, tu spełniamy nasze zadania i plany, ale jesteśmy wszyscy cząstką tego,...

Duchowa aura miasta – Ząbkowice Śląskie

Miasto – na przykład Ząbkowice Śląskie – poza historią, współczesnością i planami na przyszłość, spaja to, co zwykło się nazywać „opiekuńczym duchem miejsca” (z...

Zachód to symbol – Ząbkowice Śląskie

Alegorycznie postrzegany obraz zachodu słońca, dla jednych jest wyrazem końca, dla innych zapowiada nadejście nowego, dla społeczności lokalnej – na przykład Ząbkowic Śląskich –...

Zaproszenie z przeszłości – Ząbkowice Śląskie

Relikty czasów minionych są świadectwem wielkości celów i ambicji ludzi poprzedzających nas w historii miasta – na przykład Ząbkowic Śląskich – i zarazem pochodzącym...

Drogi prowadzą do celu – Bardo

Wszystkie drogi prowadzą do… i tu każdy może wpisać nazwę celu, jaki sobie wyznacza osobiście, czy rodzinnie lub zawodowo, czy też w szerszej społeczności...

Plony nie przychodzą z dnia na dzień – Ciepłowody

Czas żniw uświadamia każdemu, że efekty pracy nie pojawiają się szybko, czasem wymagają wytrwałości i cierpliwości, a nawet nie zawsze może się nimi cieszyć...

Warto widzieć szerszy horyzont – Srebrna Góra

Doraźne cele i szybko uzyskiwane korzyści częstokroć przesłaniają długoterminowe perspektywy i trwałe wartości – dobrze jest zatem otworzyć oczy i umysł na szerszą panoramę,...

Cel mamy zawsze przed sobą – Kamieniec Ząbkowicki

Dobrze jest, gdy widać cel i znana jest droga do jego osiągnięcia, a jeszcze lepiej, gdy osiągamy go razem – także w wymiarze rodziny...

Perspektywa na przyszłość – Bardo

Jesteśmy bogaci historią w takim stopniu, jakim ją odczytaliśmy, jednakże wektor planów i pracy każdego z nas czy też nas, jako wspólnoty lokalnej –...

Chętnie czytane