Plany układamy patrząc na ideały – Bardo

Nikt rozsądny nie rysuje koncepcji i nie szkicuje perspektyw zatrzymując umysł i serce w przeciętności, bo tylko zamierzenia sięgające najwyższych wartości i najlepszych celów...

Wielka Rzeczpospolita Polska

Jednym z przekleństw naszego życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka rodzajów Polaków, że mówimy jednym polskim...

Jutro zaczęło się wczoraj – Kamieniec Ząbkowicki

Poruszamy się po linii czasu, na której każdy z nas i całe zbiorowości zostawiają po sobie wartości trwalsze, niż ich niezapomniani twórcy lub pustkę,...

Symbole spoiwem społeczności – Ząbkowice Śląskie

Miasta mają swoje naturalne symbole, którymi mogą być elementy krajobrazu czy obiekty architektoniczne lub inne unikatowe fenomeny wyróżniające dane miejsce spośród innych – w...

Przed nami dobro dane nam tu i teraz – Byczeń

Nawet najmniejsze miejscowości są wspólnotami historii i teraźniejszości, wsie – na przykład Byczeń – to środowiska zwarte i pomnażające własnym wysiłkiem dobro wspólne, dążące...

Horyzont przyszłości – Ząbkowice Śląskie

Jesteśmy codziennie w drodze, nosimy w pamięci osobistą i wspólną biografię, mijamy lub zatrzymujemy się tu i teraz, lecz celem jest widziana na horyzoncie...

Małe ojczyzny to wartość wspólna – Stoszowice

Jesteśmy tu od narodzin, przez dzieciństwo i wiek dojrzały, po starość; tu wspominamy naszych poprzedników, ale i tu budujemy dobro wspólne naszym potomkom –...

Spójrz szerzej i dalej, aby zobaczyć przyszłość – Ziębice

Liderzy, przywódcy, przewodnicy – każdy, kto poczuwa się do roli prowadzącego życie szerszej wspólnoty, jaką jest gmina – na przykład Ziębice – dokona zmian...

Wspólny dom to wartość bezcenna – Kamieniec Ząbkowicki

Dobro wspólne to nie tylko ideał, ale bardzo praktyczny cel; jego wyznaczanie i osiąganie spaja bliskich sobie ludzi, także lokalne społeczności – na przykład...

Mała Ojczyzna – Ziemia Ząbkowicka

Najbliżej nam do naszego miasta lub do naszej wsi – tam toczy się życie rodzinne, tu spełniamy nasze zadania i plany, ale jesteśmy wszyscy cząstką tego,...

Chętnie czytane