Perspektywa na przyszłość – Bardo

Jesteśmy bogaci historią w takim stopniu, jakim ją odczytaliśmy, jednakże wektor planów i pracy każdego z nas czy też nas, jako wspólnoty lokalnej –...

Upływ czasu to synonim zmian – Ząbkowice Śląskie

Niezależnie od naszej woli – także w Ząbkowicach Śląskich – płynie czas i wyznacza nowe etapy oraz kolejne zmiany, o czym wiemy nawet nie...

Łagodność i roztropność oświetlają drogę do celu – Ciepłowody

Dla planowania przyszłości, potrzebna jest refleksja, której sprzyjają spokój i rozwaga dające każdemu z nas osobiście, jak i nam, jako wspólnocie lokalnej – na...

Zobacz przyszłość dzisiaj – Ząbkowice Śląskie

Od naszej wiedzy, wyobraźni i woli działania zależy kształt i barwa nadchodzącej rzeczywistości jaką przekażemy następnym pokoleniom – także w Ząbkowicach Śląskich – możemy...

Codziennie warto wiedzieć dokąd idziemy – Złoty Stok

Zaczynając nowy dzień czy tydzień, każdy nowy etap życia osobistego i wspólnotowego – na przykład w Złotym Stoku – dobrze jest znajdować na horyzoncie...

Budować mogą tylko wizjonerzy – Kamieniec Ząbkowicki

Nie ma niczego trwałego, wielkiego, urzekającego, cennego, bez odwagi i determinacji ludzi określanych kiedyś wizjonerami, o których współcześnie niekiedy mówi się, iż są kreatywni;...

Klimat miasta tworzą kolejne pokolenia – Ząbkowice Śląskie

Każde miasto – jak na przykład Ząbkowice Śląskie – ma swoją specyficzną aurę roztaczaną przez mieszkańców, nacechowaną właściwościami danej epoki i naturalną dla każdego...

Każdego dnia cel jest przed nami – Złoty Stok

Jesteśmy nieustannie w drodze: jako osoby, jako rodziny, lokalne wspólnoty (na przykład Złoty Stok) lub jako naród; przemierzamy ją dokonując świadomych wyborów, niekiedy poddając...

Pokolenia budują miasto – Ząbkowice Śląskie

Nie ma miasta bez przeszłości, której śladami są m.in. architektura oraz zapisane w kronikach wydarzenia, a to wszystko jest dziełem wybitnych osobowości, które swoje...

Dobrze jest wiedzieć dokąd idziemy – Bardo

Samotnie, z najbliższymi, w kręgu znajomych, wraz z innymi mieszkańcami – na przykład w Bardzie – każdy z nas chce znać cel codziennych wysiłków...

Chętnie czytane