Towarzysz Gierek vs Pan Tusk

W latach 70. ubiegłego stulecia, czasach miłościwie nam panującego Towarzysza Gierka będącego 1. sekretarzem, a w praktyce przywódcą kraju, nie tylko w kabarecie, można...

Pizzeria Roma

Pizzeria Roma – Ząbkowice Śląskie –  ul. T. Kościuszki 23 – pizza

Inni już wiedzą, na co chcą wydać unijne fundusze, a my...

Nie tak dawno na komisji rozwoju gospodarczego i budżetu poruszany był temat pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Poinformowano...

RIO ma uwagi do kolejnego kredytu

Kilkanaście dni temu ogłoszono przetarg na udzielenie Gminie Ząbkowice Śląskie kredytu długoterminowego w kwocie 5 856 582 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu...

Coś się wymyśli

Z bardzo daleka, z Tanzanii przez Anglię, Szwecję trafił do Polski. Tu znalazł dom, chciał znaleźć szczęście i myślę, że na swój sposób był...

Każdy rysunek to odrębna historia

Ci, którzy pamiętają poprzedni artykuł, mogą powiedzieć "to już było". Owszem, było, dla kogoś, kto widząc dwa rysunki, widzi ...dwa rysunki. Dla mnie natomiast...

Krzywa Wieża czy Pan Frankenstein?

Od dawna jestem nieskrywanym fanem Krzywej Wieży w Ząbkowicach Śląskich. Nieżyczliwi mi złośliwcy powiadają, że pewnie dlatego, że mamy takie same inicjały. Niech im...

Pan Putin VS Pan Maleńczuk

Pan Putin to gość, nomen omen, sporego kalibru, natomiast Pan Maleńczuk używając podobnej retoryki, to niestety, zaledwie trochę przemoczony korkowiec. Pierwszy z nich od dawna...

Dotychczasowy asystent

Zdobyłem, będąc ze służbową wizytą w Ząbkowicach ostatni nr Expressu-Miejskiego. To dobre i niestety trafne określenie, bo ten ciekawie redagowany dwutygodnik jest, mimo 5.000...

Bliska

Bliska – Ząbkowice Śląskie –  ul. Powstańców Warszawy - tel: 748157876

Chętnie czytane