Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego pn.: “Strąkowa- droga dojazdowa do gruntów rolnych” za najkorzystniejszą uznano i wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:

Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny “ZUBIT” Ireneusz Zieliński ul. Kolejowa 61, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych /Dz. U. z 2018r. poz. 1986 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: Zakład Usługowo Handlowo Produkcyjny “ZUBIT” Ireneusz Zieliński Kamieniec Ząbkowicki otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Komentarze

Zostaw swój komentarz