Gmina Ząbkowice Śląskie informuje, że w postępowaniu przetargowym o udzielenie „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Saunarium przy basenie krytym w Ząbkowicach Śląskich” za najkorzystniejsza uznano i wybrano ofertę nr 8

złożoną przez: PORT pracownia i studio architektury Marcin Kolanus / ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Wyboru dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j. ze zm./, ponieważ oferta nr 8 złożona przez Wykonawcę: PORT pracownia i studio architektury Marcin Kolanus Wrocław otrzymała najwyższą ilość punktów w świetle kryteriów przyjętych w ogłoszeniu oraz SIWZ. Spełnia wymogi określone przez Zamawiającego i jest ofertą najkorzystniejszą.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ

Komentarze

Zostaw swój komentarz