Ziębickie Centrum Kultury, jako jedyna instytucja z powiatu ząbkowickiego, pozyskało środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016 – 2020”.

W piątym naborze złożono w sumie 161 wniosków. Aplikacja Ziębickiego Centrum Kultury znalazła się wśród 22 projektów w Polsce, które otrzymały dofinansowanie. Pod względem przyznanych punktów ZCK zajęło 3 miejsce.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa modernizacja Biblioteki w Ziębicach, modernizacja obejmie remont obecnej wypożyczalni, stworzone zostaną sale multimedialna, warsztatowa, konferencyjna, wystawowa oraz sala gryteki. Dostosujemy również budynek dla osób niepełnosprawnych poprzez modernizację podjazdu oraz budowę windy – mówi dyrektor Ziębickiego Centrum Kultury Mirosław Masłowski.

Ziębicka książnica zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz sprzęt do wypożyczeni. Powstanie nowoczesna sieć teleinformatyczna. Wartość całego projektu, jaki będzie zrealizowany w Ziębicach do końca 2020 r. wynosi 1 266 560 zł. Pozyskane dofinansowanie rządowe opiewa na 949 209 zł.

Planowane zadania związane z remontem i modernizacją budynku biblioteki obejmują m.in.:

  • remont elewacji,
  • instalację windy w celu ułatwienia dostępu do biblioteki, przede wszystkim osobom niepełnosprawnym,
  • montaż trezora, która umożliwi wszystkim użytkownikom zwrot wypożyczonych zbiorów również po godzinach pracy biblioteki,
  • adaptację pomieszczeń dla dzieci (tzw. kącik malucha, miejsce do bezpiecznej zabawy, w czasie korzystania z biblioteki opiekunów) oraz dla młodzieży i dorosłych, wszystkich pasjonatów gier planszowych i zajęć artystycznych, w celu organizowania turniejów oraz warsztatów plastycznych,
  • zakup sprzętu komputerowego.
  • zakup mebli.

Nowe wyposażenie pozwoli na znaczne rozszerzenie dotychczasowej oferty zajęć dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych i prowadzenie zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje tego podmiotu. Stworzona sala multimedialna będzie wykorzystywana do prowadzenia zadań służących podnoszeniu kompetencji cyfrowych naszych mieszkańców, a likwidacja barier architektonicznych sprawi, że biblioteka będzie dostępna dla każdego. Głównym celem projektu jest wzrost czytelnictwa i wiemy, że nowe oblicze naszej biblioteki sprawi, że na pewno uda nam się go osiągnąć – podsumowuje burmistrz Ziębic Mariusz Szpilarewicz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz