W minioną niedzielę zmarł nagle ks. dr Kazimierz Czulak – pallotyn. Miał 75 lat w kapłaństwie przeżył 49 lat. W Ząbkowicach Śląskich pełnił posługę duszpasterską od dwóch lat. Msza św. żałobna, pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Henryka Hosera, będzie celebrowana w sobotę 5 października 2019 r. o godz. 11:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ząbkowicach Śląskich.

Śp. ks. Kazimierz Czulak pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 8 września 1963 roku w Ząbkowicach Śląskich. Musiał jednak przerwać formację seminaryjną w latach 1964 – 1966, by odbyć zasadniczą służbę wojskową. Święcenia prezbiteratu przyjął 14 czerwca 1970 roku w Ołtarzewie. Studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1971 – 1978. Odbył również roczne studium specjalistyczne w Instytucie Historycznym w Moguncji w latach 1977 – 1978). Studia zakończył obroną doktoratu.

Od 1978 r. rozpoczął pracę dydaktyczną i formacyjną w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, gdzie podejmował obowiązki wykładowcy, radcy, prefekta alumnów (1982 – 1984) i przez trzy kolejne kadencje (w latach 1984 – 1993) rektora. W latach 1995 – 1998 był wykładowcą i ojcem duchownym alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Kamerunie. Pracował po powrocie do Polski jako ojciec duchowny kleryków w Ołtarzewie, po czym od 1998 do 2014 r. pełnił funkcję radcy generalnego Księży Pallotynów w Rzymie. W 2005 r. został wybrany na przełożonego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Urząd ten sprawował 2011 r. Rok później, na własną prośbę, rozpoczął posługę w Tenango del Aire w Meksyku.

Od września 2017 roku mieszkał w Ząbkowicach Śląskich, gdzie 56 lat temu zaczął drogę powołania we wspólnocie Księży i Braci Pallotynów. Posługiwał jako spowiednik nowicjuszy oraz angażował się w działalność duszpasterską, między innymi w kościele Ojców Bonifratrów i kościele Sióstr Klarysek. Był człowiekiem o niezwykle bogatym doświadczeniu duchowym i intelektualnym. Ujmował serdecznością i pogodą ducha.

Zmarł nagle 29 września 2019 roku w drodze na doroczne rekolekcje kapłańskie. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie.

Komentarze

Zostaw swój komentarz