0

11 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 powstanie w ramach projektu „Żłobek w Ciepłowodach”. To wynik rozstrzygniętego dzisiaj konkursu przeprowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.  Ogółem prawie 45 mln zł pozwoli na utworzenie 729 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w całym województwie.

Dzięki finansowemu wsparciu, oprócz utworzenia nowych miejsc w placówkach – rodzice będą mogli liczyć także na wsparcie niań. Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha obecnie trafiły do 22 projektodawców. Dotąd zdecydowano o realizacji w sumie 125 projektów wartych łącznie 181,8 mln zł. Pozwoli to utworzyć 4029 miejsc w żłobkach i klubach malucha oraz zatrudnić 490 niań i opiekunów dziennych.

W ramach obecnej perspektywy unijnej przeznaczyliśmy już prawie 182 mln zł na żłobki i kluby malucha. To ogromne wsparcie pozwoli na uruchomienie w sumie ponad 4 tys. miejsc. Osobiście cieszy mnie cel, bo tymi działaniami pomagamy Dolnoślązakom wrócić do pracy. Fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego, dedykowane dla naszego województwa, trafiają do maluchów i ich rodziców – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Jak przekonują władze samorządowe województwa dolnośląskiego często koszty związane z opłatą za żłobek, czy też zatrudnieniem niani są na tyle wysokie, że zniechęcają do podejmowania pracy. Te projekty są ważne jeszcze z jednego powodu – ponad 20%. osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy ma małe dziecko, a prawie 17% bezrobotnych stanowią kobiety, które nie rozpoczęły pracy po urodzeniu dziecka. Zależy nam na odwróceniu tego trendu i chcemy zlikwidować bariery, które mają przed sobą młodzi rodzice. Dlatego wspieramy powstawanie nowych żłobków i klubów malucha na Dolnym Śląsku – wylicza członek zarządu województwa dolnośląskiego Michał Bobowiec.

Fundusze w ramach unijnej dotacji przeznaczane są na tworzenie oraz wyposażenie nowych żłobków i klubów malucha oraz uruchomienie dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach, a także na sfinansowanie opieki świadczonej przez nianie. Wnioskodawcy pozyskane fundusze najczęściej przeznaczają na prace adaptacyjno-remontowe oraz zakup wyposażenia – mebli, zaplecza kuchennego, niezbędnego sprzętu do świadczenia opieki (w tym pomocy dydaktycznych, zabawek, a także na wyposażenie placów zabaw), ale nie tylko.

Dzięki dotacji z DWUP finansowane są bieżące koszty opieki nad dziećmi w żłobkach i klubach malucha, prowadzone będą również dodatkowe zajęcia specjalistyczne m. in. z logopedą, psychologiem i fizjoterapeutą, a także rytmika. W najnowszym konkursie zakupione zostaną m. in. basen z podświetlanymi piłeczkami do terapii SI (Integracji sensorycznej), multimedialna tablica informacyjna dla rodziców, kącik zabaw z suchym basenem, wózek 6-osobowy, magiczny dywan, magiczna ściana.

Działamy kompleksowo, bo oprócz funduszy na przygotowanie żłobków i klubów dziecięcych, przekazujemy pieniądze na funkcjonowanie placówki przez dwa lata. Wynagrodzenia personelu, koszt za wyżywienie i pobyt dziecka sprawiają, że w placówkach obowiązuje symboliczna opłata dla rodziców 150-250 zł miesięcznie. Ze wsparcia mogą skorzystać rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, czy też wychowawczym, a także osoby bezrobotne i pracujące, których dzieci mają mniej niż 3 lata – dodaje p.o. dyrektora DWUP Bartosz Kotecki.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

 • Brzeg Dolny, Gromadka, Długołęka, Lądek-Zdrój, Gmina Wiejska Kłodzko, Gmina Wiejska Oleśnica, Wińsko – (wartość projektu ponad 14,83 mln zł, beneficjent: Województwo Dolnośląskie wraz z samorządami lokalnymi). W ramach projektu Dolnośląskie żłobki II powstanie 240 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. Realizatorem projektu jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Ciepłowody (wartość projektu ponad 623 tys. zł, beneficjent: Gmina Ciepłowody). W ramach projektu Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody powstanie 11 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Gmina Długołęka (wartość projektu 764 tys. zł, beneficjent: spółka JUSTXU). W ramach projektu Powrót do pracy z Wesołymi Motylkami II sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc w żłobku.
 • Dobrzykowice (wartość projektu 1,94 mln zł, beneficjent: ALTO Marta Nowak). W ramach projektu Nowe grupy w żłobku ALTO w Dobrzykowicach sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Domaniów (wartość projektu 1,20 mln zł, beneficjent: Gmina Domaniów). W ramach projektu Szczęśliwe dzieci to szczęśliwi rodzice: Pierwszy Klub Malucha w gminie Domaniów sfinansowana zostanie działalność 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Gmina Dzierżoniów (wartość projektu 1,56 mln zł, beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partner: Gmina Dzierżoniów). W ramach projektu Żłobek równych szans w Gminie Dzierżoniów sfinansowana zostanie działalność 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Głogów (wartość projektu ponad 617 tys. zł, beneficjent: Gmina Miejska Głogów). W ramach projektu Wsparcie rodziców w Gminie Miejskiej Głogów – utworzenie nowych miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 powstanie 17 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
 • Kostomłoty (wartość projektu 3,51 mln zł, beneficjent: Gmina Kostomłoty). W ramach projektu „Wesołe Skrzaty” – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Kostomłoty sfinansowana zostanie działalność 60 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Międzybórz (wartość projektu ponad 1,18 mln zł, beneficjent: Euro Trend Sylwia Sendek). W ramach projektu U Kubusia Puchatka – pierwszy żłobek w gminie Międzybórz powstanie 20 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Pieńsk (wartość projektu ponad 2,75 mln zł, beneficjent: Gmina Pieńsk). W ramach projektu Pierwszy Miejski Żłobek w Gminie Pieńsk – szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców! powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Prusice (wartość projektu ponad 1,65 mln zł, beneficjent: Gmina Prusice). W ramach projektu Żłobek pod Trzema Wieżami w Gminie Prusice powstanie 39 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Strzegom, Jedlina Zdrój (wartość projektu ponad 2,9 mln zł, beneficjent: Fundacja Edukacji Europejskiej, partnerzy: Gmina Strzegom, Gmina Miejska Jedlina-Zdrój). W ramach projektu Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie-Zdroju powstanie 50 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Trzebnica (wartość projektu ponad 784 tys. zł, beneficjent: Przedszkole Niepubliczne „Koniczynka” Joanna Mszyca). W ramach projektu Wracamy do pracy ze Żłobkiem Koniczynka w Trzebnicy powstaną 24 miejsca opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Wąsosz (wartość projektu ponad 285 tys. zł, beneficjent: Gmina Wąsosz). W ramach projektu Wąsosz stawia na maluchy! powstanie 8 miejsc w klubie dziecięcym.
 • Węgliniec (wartość projektu 1,68 mln zł, beneficjent: Gmina Węgliniec). W ramach projektu Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec sfinansowana zostanie działalność 30 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Wrocław (wartość projektu ponad 1,14 mln zł, beneficjent: AQQ Elżbieta Rejda). W ramach projektu Muzyczny żłobek AQQ powstanie 25 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Zgorzelec (wartość projektu ponad 625 tys. zł, beneficjent: „Chatka Puchatka” Firma Wielobranżowa Agnieszka Smolarska). W ramach projektu Wsparcie aktywności zawodowej rodziców poprzez utworzenie kolejnych miejsc dla dzieci w Żłobku „Chatka Puchatka” w Zgorzelcu! powstanie 15 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat.
 • Subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.
 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki), (wartość projektu ponad 1,02 mln zł, beneficjent: Intrast Dariusz Burawski, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim (2 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 27 niań.
 • Subregion wałbrzyski (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, ząbkowicki, wałbrzyski), subregion wrocławski (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski) i miasto Wrocław (wartość projektu ponad 1,86 mln zł, beneficjent: Ośrodek Wspierania Innowacyjnych Biznesów, partner: H-consulting Wojciech Hołowacz). W ramach projektu Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wałbrzyskim, wrocławskim i mieście Wrocław (3 edycja) rodzice będą mogli liczyć na pomoc 50 niań.
 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1,88 mln zł, beneficjent: Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego). W ramach projektu Aktywne Mamy rodzice będą mogli liczyć na pomoc 70 niań, a także poradnictwo zawodowe i szkolenia.
 • Dolny Śląsk (wartość projektu ponad 1 mln zł, beneficjent: Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska, partner: ARTCOM Paweł Rozmarynowski). W ramach projektu Aktywni rodzice przewidziano pomoc 26 niań, a także doradztwo oraz szkolenia zawodowe.

Komentarze

Zostaw swój komentarz