Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pierwszym tegorocznym naborze na dofinansowanie prac restauratorskich i zabezpieczających zabytki przyznało łącznie prawie 2,5 mln zł wnioskodawcom z terenu Powiatu Ząbkowickiego. Wszystkie te środki będą musiały być wykorzystane i rozliczone w 2014 r.

Najwyższą kwotę, tj. 750 000 zł przyznano Gminie Kamieniec Ząbkowicki na wykonanie prac remontowych monumentalnego tarasu widokowego w XIX-wiecznym Pałacu Królewnej Marianny Orańskiej, o którym pisaliśmy na naszym portalu już w ubiegłym roku. Dodatkowo Gmina Kamieniec, która najwyraźniej staje się liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na renowacje zabytków, otrzyma 180 000 zł na wykonanie stałej ekspozycji wystawienniczo-edukacyjnej w Pałacu. Drugim w kolejności beneficjentem ministerialnego wsparcia jest Gmina Stoszowice. Na kontynuację  prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji Wiaduktu Żdanowskiego w Srebrna Góra przekazanych jest 300 000 zł. Na trzecim miejscu jest samorząd Ząbkowic, który 250 000 zł otrzymał na zabezpieczenie ścian  obwodowych skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła  wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego ruin Zamku.

Szczęśliwymi beneficjentami rządowego wsparcia są też instytucje kościelne. Wsparcie w kwocie 200 000 zł otrzyma Parafia pw. św. Wniebowzięcia  Najświętszej Maryi Panny i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie na kontynuację konserwacji dekoracji apsydy XIV-wiecznego Mauzoleum Piastów. Kolejnych 200 000 zł ta sama Parafia otrzyma na wymianę poszycia dachu i remont więźby dachowej nad Mauzoleum Piastów i dwiema integralnymi kaplicami. Parafia pw. św. Jadwigi w Ząbkowicach Śląskie ma zapewnienie kwoty 200 000 zł na realizację III etapu prac ratunkowych, budowlanych i konserwatorskich wnętrza barokowej świątyni z XVIII w. Z kolei Parafia p.w. Św. Anny w Ząbkowicach na konserwację elewacji w XIV-wiecznym kościele parafialnym ma 200 000 zł. Konserwacji i renowacji za 200 000 zł będzie poddana ambona z 1710 r. w pocysterskim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kamieńcu Ząbkowickim (kolejny sukces w Kamieńcu!). 100 000 zł uzyskały Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach  na realizację III etapu ratunkowej stabilizacji konstrukcji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz na II etap odbudowy kanalizacji deszczowej. Zgromadzenie Redemptorystów w Bardzie uzyskało 50 000 zł na montaż systemu sygnalizacji pożaru w pocysterskim klasztorze, w który obecnie zlokalizowane jest Muzeum Sztuki Sakralnej.

3 Komentarze

  1. […] renowację zabytkowego obiektu i na inwestowanie w jego dobre funkcjonowanie. Jak już wcześniej informowaliśmy na naszym portalu, do Kamieńca w tym roku wpłynie ponad 1 mln zł na prace konserwatorskie w bezcennych zabytkowych […]

  2. […] już informowaliśmy w naszym portalu, środki na renowację świątyń otrzymały także inne parafie na terenie Powiatu Ząbkowickiego. […]

  3. […] przy wsparciu środków rządowych, jakimi dysponuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak już wcześniej pisaliśmy w naszym portalu, w Ząbkowicach rewitalizowane są kościoły pw.: Św. Jadwigi, Św. Anny i […]

Zostaw swój komentarz