Na początek tygodnia – dostarczamy Państwu fragmenty artykułów związanych z terenem powiatu ząbkowickiego, jakie ukazały się w minionych kilku dniach w gazetach i portalach internetowych. Do lokalnej subiektywnej „prasówki” dodajemy interesujące artykuły o tematyce samorządowej z mediów regionalnych lub ogólnopolskich.
Doba (1.10.2019) informuje o dużym projekcie inwestycyjnym realizowanym przez gminę Kamieniec Ząbkowicki.

Zapowiadana od kilku lat inwestycja zagospodarowania terenu tzw. Kamienieckich Dołów w Kamieńcu Ząbkowickim II na kompleks sportowo-rekreacyjny właśnie się urzeczywistnia. Gmina wybrała wykonawcę, który za prawie 4,5 miliona złotych zrealizuje to zadanie do końca lipca 2020 roku. Założenia gminy Kamieniec Ząbkowicki, co do zagospodarowania Kamienieckich Dołów są naprawdę ambitne. Mają tam powstać nie tylko boiska sportowe i place zabaw, ale także różnego rodzaju tory czy mała architektura.

Planowany do wykonania kompleks sportowo rekreacyjny „Kamienieckie Doły” będzie posiadał: Boisko do piłki nożnej pełnowymiarowe o wymiarach 55m x 100m o nawierzchni trawiastej. Oświetlenie boiska pełnowymiarowego. Piłko chwyty. Ogrodzenie. Trybuny dla kibiców. Boisko do piłki nożnej treningowe o wymiarach 30m x 65m o nawierzchni trawiastej Płyta boiska. Oświetlenie boiska treningowego. Piłko chwyty. Ogrodzenie. Tory rowerowe: Tor ziemny. Tor ziemny zostanie wykonany z warstwy gruntu w nasypie, zagęszczonego mechanicznie. Tor drewniany. Tor drewniany wykony w formie „pomostu” z drewna modrzewiowego wilgotności nie większej niż 30% poddany impregnacji próżniowo – ciśnieniowej środkiem bezchromowym. Plac zabaw Plac zabaw zostanie podzielony na 2 strefy: strefę zabawy i strefę rowerową. Pozostała infrastruktura kompleksu: Układ komunikacyjny, plac utwardzony pod scenę, mała architektura. Zieleń. Większość terenów projektowanych pozostanie jako teren zielony. 30 września gmina Kamieniec Ząbkowicki ogłosiła wyniki przetargu na wykonawcę inwestycji. Za kwotę 4 477 200 zł kompleks wybuduje firma P&D Przemysław Drabik z Brzegu Dolnego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie umowa z wykonawcą ma być podpisana w ciągu kilku dni. Kompleks ma być gotowy do 30 lipca 2020 roku, jedynie mniejsze boisko treningowe ma być ukończone do 30 października 2019 roku. 

Gazeta Ząbkowicka (25.09.2019) ujawnia problemy z inwestycją, jakiej podjęła się gmina Ząbkowice Śląskie.

Władze Ząbkowic Śląskich ustaliły, że wydadzą 1,3 mln zł na przebudowę budynku po sądzie rejonowym na żłobek, tymczasem najtańszy wykonawca zażądał kwoty 2,1 mln zł. Według ogłoszenia o przetargu wybrany w jego wyniku wykonawca miałby zmienić sposób użytkowania nieużytkowanego teraz budynku (dawnego sądu rejonowego) na żłobek dla czterdzieściorga dzieci do lat 3 przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Ząbkowicach Śląskich. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę części ścianek działowych w lokalu, wyburzenie ściany nośnej na parterze, wykonanie nowych ścian działowych w lekkiej konstrukcji, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę wszystkich okien, wymianę fragmentu stropu nad parterem, renowację tynków zewnętrznych, remont i modernizację korytarzy, wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią, budowę instalacji gazowej i elektrycznej oraz wentylacyjnej, montaż drzwi wewnętrznych oraz wykonanie sufitów podwieszanych. Wszystko to miało być zrobione do 20 grudnia tego roku. Przetargu jednak nie udało się rozstrzygnąć. Gmina założyła na ten cel 1,3 mln zł, natomiast wykonawcy zaproponowali ceny 2,7 mln zł i 2,1 mln zł. – Myślę, że wykonawcy dali tak wysokie kwoty ze względu na krótki termin wykonania – mówi burmistrz Marcin Orzeszek. – Postanowiliśmy więc część zadania przerzucić na kolejny rok, tak aby w tym roku wykorzystać dotację od wojewody. W tym celu rajcowie zmienili wieloletnią prognozę finansową. Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy radni poza Magdaleną Halikowską (wstrzymała się) i Franciszkiem Gawędą (był przeciw).

Express Miejski (30.09.2019) referuje plany inwestycyjne gminy Ziębice oparte o uzyskaną dotację rządową.

Ponad pół miliona złotych dofinansowania otrzyma gmina Ziębice z Ministerstwa Sport i Turystyki na budowę boiska wielofunkcyjnego. Boisko wraz z bieżnią prostą ma zostać zlokalizowane przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach. Realizację zadania przewidziano na dwa lata – w 2020 roku gmina wykona dokumentację, natomiast w 2021 rok planuje się rozpocząć budowę obiektu i w drugiej części roku oddać inwestycję do użytku. Pieniądze w kwocie 509.500,00 zł, jakie gmina Ziębice otrzyma z budżetu państwa na realizację inwestycji, zostaną przekazane do samorządu w dwóch transzach – pierwsza w kwocie 450 tys. zł w 2020 roku i kolejna w kwocie 59,5 tys. zł w 2021 roku. Warto wspomnieć, że gmina Ziębice jest drugą z terenu powiatu, która otrzymała decyzję o dofinansowaniu z programu pn. „Sportowa Polska”. Wcześniej z tego samego programu decyzję o przyznaniu środków otrzymała gmina Ząbkowice Śląskie – na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 2 w Ząbkowicach Śląskich.

Przegląd Powiatowy (3.10.2019) odnotowuje innowacyjny projekt dotyczący infrastruktury komunalnej w gminie Ciepłowody.

W ramach kolejnej inwestycji w gminie Ciepłowody zostało zamontowane nowe oświetlenie – 21 nowoczesnych lamp LED oświetlenia ulicznego, które udało się zakupić dzięki dotacji uzyskanej w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019”. Nowe oświetlenie zostało zainstalowane w miejscowościach Ciepłowody, Brochocin i Dobrzenice.

TV Sudecka (16.09.2019) relacjonuje wydarzenie z dziedziny promocji lokalnych produktów, które odbyło się w Lutomierzu.

W niedzielę 15 września w Lutomierzu już po raz III odbył się Festiwal Pasternaka oraz Targi Zdrowej Żywności Prosto od Rolnika. Jest to jedna z nielicznych imprez w naszym regionie podczas której możemy poznać eko producentów z całego regionu.

Radio Rodzina (4.10.2019) przekazuje sprawozdanie z pierwszych tygodni roku szkolnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Henrykowie.

Zaglądamy dziś do Henrykowa, by sprawdzić, jak minął pierwszy miesiąc nauki uczniom Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Dawno szkoła nie miała tylu nowych uczniów, w pierwszych klasach mamy ich ponad sześćdziesiąt – mówi ks. Krzysztof Deja, dyrektor szkoły. Jagoda, Oliwia i Julia są uczennicami pierwszych klas. Dlaczego wybrały szkołę w Henrykowie? Uczniowie przygotowują się teraz do ślubowania, które zaplanowano na 10 października. O planach na cały rok szkolny rozmawiamy w audycji – KLIKNIJ TUTAJ, ABY WYSŁUCHAĆ AUDYCJĘ.

DKL24 (5.10.2019) daje informację o wydarzeniu integracyjnym seniorów w Złotym Stoku.

Początek października, to inauguracja roku akademickiego na wielu uczelniach. Ku czwartemu w swojej historii wystartował też Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złotym Stoku. Spotkanie słuchaczy odbyło się w Centrum Kultury i Promocji, gdzie zabrzmiała „Gaudeamus igitur” – studencka pieśń hymniczna. UTW współpracuje z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, Urzędem Miasta i Gminy, miejscowymi podmiotami gospodarczymi i instytucjami. Pozwala to zapewnić jego słuchaczom atrakcyjne formy zajęć – tak wykłady jak i warsztaty czy wycieczki krajoznawcze. Wspomniano o tym podczas tego spotkania.

Kurier PAP Samorząd (3.10.2019) pisze o problemie, który corocznie wraca wraz z jesienią. KLIKNIJ TUTAj, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ.

W miejscowościach z wysokim stężeniem pyłów zawieszonych ryzyko alergii wziewnych u dzieci zwiększa się dwukrotnie, a astmy czterokrotnie, dodatkowo pyły zawieszone wpływają na problemy z myśleniem – wynika z ogólnopolskiego badania epidemiologicznego na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na dzieci. Badanie wykazało także, że pyły zawieszone PM2,5 i PM10 działają „po cichu” – objawy zdrowotne przy wyższych stężeniach nie są widoczne od razu, lecz widać je w perspektywie długoterminowej. Badanie zrealizował Warszawski Uniwersytet Medyczny, ARC Rynek i Opinia oraz Politechnikę Warszawską, a partnerem merytorycznym projektu był m.in. Samorząd Województwa Mazowieckiego, który od lat prowadzi działania na rzecz poprawy jakości powietrza. Kluczową grupą czynników wpływających na formowanie się zjawiska smogu są pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10. Wyniki badania pokazują, że w miejscowościach o wysokim stężeniu tych pyłów dzieci wykazują objawy infekcji górnych dróg oddechowych częściej, niż w miejscowościach z niskim stężeniem, na przykład:10 proc. więcej dzieci ma katar; średnio 8,5 proc. więcej dzieci ma kaszel; 11 proc. więcej dzieci kicha; wysokie stężenie pyłów zawieszonych ma ponadto negatywny wpływ na zdrowie i poznawcze funkcjonowanie dzieci. „Widoczne są w tym obszarze różnice między poszczególnymi miejscowościami, w zależności od stężenia zanieczyszczeń powietrza. Największe różnice występują między miastami z wysokim stężeniem, a niskim” – głosi opracowanie z badań. W miejscowościach z wysokim stężeniem pyłów zawieszonych dwa razy częściej rodzice zgłaszają fakt alergii wziewnej u dziecka. Narażenie na zanieczyszczenie powietrza to też czterokrotnie większe ryzyko wystąpienia objawów astmy zgłaszanych u dziecka przez jego rodziców. „Wyniki powyższe są wynikami wstępnymi, ale z uwagi na ich wagę społeczną zdecydowaliśmy się je pokazać opinii publicznej przed publikacją naukową” – komentuje wyniki badania dr hab. n med. Wojciech Feleszko z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. „Fakt oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na drogi oddechowe jest znany lekarzom od dawna. Warto podkreślić, że pierwszy raz w Polsce pokazaliśmy, na ile to zjawisko jest istotne dla zdrowia polskich dzieci, nawet w obszarze, zdawałoby się tak mało istotnym jak zachorowania na infekcje górnych dróg oddechowych. Skala tego zjawiska jest znacząca, dlatego warto wiedzieć, na ile w sezonie praca tysięcy polskich lekarzy rodzinnych i pediatrów jest zwielokrotniona wskutek oddychania ich pacjentów zanieczyszczonym powietrzem. Do tego należy uwzględnić koszty leczenia, jakie ponoszą z tego powodu całe rodziny” – dodaje ekspert. Dr Feleszko zwraca też uwagę na raportowanie przez rodziców znaczącej zapadalności na alergie wziewne (w tym astmę) u dzieci narażonych na działanie zanieczyszczonego powietrza. „Fakt ten należy odnotować ze wzmożoną uwagą, gdyż zgodnie z naszym badaniem kwestionariuszowym mowa jest o niemal 4-krotnym wzroście zachorowania na astmę, przewlekłą chorobę układu oddechowego trwającą często przez całe życie” – podkreśla. Kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej dr inż. Artur Badyda wskazuje, że projekt badawczy jest unikalny w skali Polski.

Gdyby w lokalnych mediach został pominięty jakiś ważny temat – prosimy o kontakt z nami – poprzez E-MAIL: info@zabkowice4you.pl – zajmiemy się sprawą, o której do nas napiszesz.

Komentarze

Zostaw swój komentarz