0

W powiecie ząbkowickim nie ma niezadłużonego samorządu. Nie stanowi to niczego wyjątkowego, na prawie 2500 polskich gmin, jedynie ok. 100 jest wolna od zobowiązań kredytowych.

Kwoty przeznaczone na regulowanie zobowiązań wobec banków są objęte klauzulami umownymi pozwalającymi bankom ich ściągnięcie w każdym przypadku nieterminowej lub niepełnej spłaty. Nie można ich zatem w planach budżetowych przesunąć na inne wydatki bieżące czy inwestycyjne. Ich spłata może się odbywać tylko ze środków własnych gminy, co znaczy, że kolokwialnie rzecz ujmując, na spłaty kredytów „zrzucają się” wszyscy podatnicy z terenu danej gminy. Zdolność samorządów gminnych do planowania wydatków, w tym do spłaty kredytów, bierze się z dochodów własnych. Są one szacowane przy ustalaniu budżetów rocznych i najlepiej można je ocenić przez wykazanie dochodów na statystycznego mieszkańca gminy („per capita”).

Warto wiedzieć, jaki jest poziom zadłużenia gminy, w której mieszkamy i jednocześnie wiedzieć czy dochody gminy mają tendencję wzrostową lub spadkową. Poniższe zestawienie ukazuje trzy parametry:

  • zadłużenie gminy wg stanu na koniec III kwartału 2017 r. – ogółem / na statystycznego mieszkańca,
  • dochody gminy na statystycznego mieszkańca za rok 2015,
  • dochody gminy na statystycznego mieszkańca za rok 2016.

Dane pochodzą z zasobów Ministerstwa Finansów. Nie ma jeszcze danych o zadłużeniu gmin po podsumowaniu całego roku 2017, a wskaźniki dochodów „per capita” liczone są na podstawie wyników z roku poprzedniego, stąd brak danych za rok 2017. Czytając poniższe dane możemy również zobaczyć jaka część dochodów gminy przypadających na statystycznego mieszkańca nie zostaje w gminie, ale trafia do banków (tzw. koszt obsługi zadłużenia).

BARDO

Zadłużenie 2017:

5 454 163 zł / 1 014 zł

Dochody:

2015: 1 233,26 zł

2016: 1 508,39 zł 

CIEPŁOWODY

Zadłużenie 2017:

770 297 zł / 250 zł

Dochody:

2015: 1 642,74 zł

2016: 1 562,74 zł 

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Zadłużenie 2017:

3 815 027 zł / 458 zł

Dochody:

2015: 1 334,51 zł

2016: 1 428,07 zł 

STOSZOWICE

Zadłużenie 2017:

4 893 964 zł / 896 zł

Dochody:

2015: 1 147, 37 zł

2016: 1 085,93 zł 

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Zadłużenie 2017:

18 006 913 zł* / 812 zł

*gmina zaciągnęła w IV kwartale kredyt długoterminowy na kwotę: 3 500 000 zł

Dochody:

2015: 1 463,65 zł

2016: 1 472,69 zł 

ZIĘBICE

Zadłużenie 2017:

14 533 149 zł / 832 zł

Dochody:

2015: 992,31 zł

2016: 1 028,91 zł 

ZŁOTY STOK

Zadłużenie 2017:

4 381 895 zł / 948 zł

Dochody:

2015: 1 014,18 zł

2016: 968,19 zł 

Za poziom obciążeń formalnie odpowiadają organ stanowiący, czyli rada gminy oraz organ wykonawczy, czyli wójt lub burmistrz. W rzeczywistości długi zaciągane są w zdecydowanej większości w trybie wieloletniej spłaty sięgającej nawet lat 30. XXI wieku. Każde zadłużenie, szczególnie wysokie, jest w oczywisty sposób czynnikiem ryzyka dla zarządzających gminami w kolejnych kadencjach. Ryzyko to rośnie w przypadku gmin, których perspektywa dochodowa nie ma tendencji wzrostowej w oparciu o własne zasoby.

FOT (ikona / ilustracja): Pixabay.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz