Ząbkowicki Klub Karate Kyokushinkai jest stowarzyszeniem kultury fizycznej. Powstało z inicjatywy mieszkańców Ząbkowic Śląskich i działa w zakresie upowszechniania sportu, a głównie karate kyokushin.

W okresie swojej 30 letniej działalności nasi zawodnicy jak i drużyna zdobyli wiele medali na poziomie Mistrzostw Świata, Europy i Polski. ZKKK co roku organizuje letni i zimowy wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub ma status organizacji pożytku publicznego, a 1% podatku jaki otrzymuje przeznacza na statutową działalność klubu tj. zajęcia karate, organizację letniego wypoczynku, organizację zawodów czy działalność charytatywną. Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność o sekcję badmintona. Rozpoczęło też działalność charytatywną, z członkowie ZKKK aktywnie angażują się w działalność wolontariacką innych stowarzyszeń czy instytucji.

Z perspektywy lat widać, że zawodnicy w wyniku samodyscypliny sportowej osiągają sukcesy nie tylko na arenie sportowej, ale również zawodowej i naukowej. 95% z nich kończy studia i z powodzeniem rozwija się zawodowo. Dobra sprawność fizyczna daje pewność radzenia sobie w różnych sytuacjach, poprawia samopoczucie i daje wiarę we własne możliwości.

Brak wysiłku fizycznego może zaburzać różne obszary życia człowieka, nie tylko ten fizyczny, ale też emocjonalny, intelektualny czy społeczny. Pogarszająca się sprawność dzieci grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, ale również społecznymi w przyszłości. Aby temu zapobiec ZKKK rozszerza działalność sportową o inne dyscypliny ogólnorozwojowe. Od trzech lat prężnie funkcjonuje Centrum Kettlebell Ząbkowice Śląskie – Ząbkowicka Szkoła Siły. Trenuje tam ponad 50 osób, które wraz z dziećmi aktywnie angażują się w działania sportowe realizowane na terenie gminy. Właściciel firmy prowadzącej te zajęcia zgłosił się do naszego klubu z informacją, iż musi zakończyć tą działalność z końcem 2019 r. i zaproponował, aby to ZKKK przejęło organizację tych zajęć.  Nie chciał zmarnować sprawdzającego się pomysłu, a uczestnikom zapewnić możliwość kontynuacji treningu. Dla klubu jest to oddolna inicjatywa, która wnosi innowacyjność związaną z rozszerzeniem społecznej działalności członków klubu, ale przede wszystkich bardzo dużą szansą na rozwój stowarzyszenia;

Klub chce zorganizować uroczyste obchodów 30-lecia poprzez zorganizowanie 47. Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin w gminie Ząbkowice Śląskie. Jak mówi Mirosława Słowiak: Chcemy pokazać mieszkańcom, że u nas również mogą odbywać się zawody takiej rangi. Już dzisiaj zapraszamy Państwa 25 kwietnia 2020 r. na Halę Słoneczną w Ząbkowicach Śląskich, gdzie około 120 najlepszych zawodników karate Kyokushin będzie rywalizowało o miano Mistrza Polski w kategoriach wagowych.

Członkowie klubu wierzą, że realizacja powyższych działań umożliwi głębsze zakorzenienie ZKKK w społeczności lokalnej, rozszerzenie działalności o nowe kierunki, zwiększenie liczby członków klubu oraz osób zaangażowanych w działalność ZKKK. Będzie też popularyzować wolontariat oraz upowszechniać sport. Sport jest bowiem istotny dla rozwoju aktywności, uczy szacunku, lojalności i pracy w grupie. Główną zasadą nie jest budowa siły fizycznej, lecz bycie silniejszym człowiekiem w życiu codziennym, a szczególnie w sytuacjach stresowych.

Każdy może wspomóc statutową działalność ZKKK – wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS-u 0000222215 przekazując 1% odprowadzanego podatku. ZKK zaprasza na zajęcia!

Komentarze

Zostaw swój komentarz