0

Wiadomo już jak wygląda budżet gminy Ząbkowice Śląskie po 2017 roku – ostatni pełnym roku w tej kadencji samorządu. Wskaźnikowo plan dochodów i wydatków mieści się w granicach ustawowej tolerancji, jednak poszczególne parametry zasługują na uwagę, tym bardziej, iż będą rzutować na zdolność pokrywania wydatków gminy w następnych latach. O niektórych niepokojących symptomach pisaliśmy w naszym raporcie już po pierwszym półroczu ubiegłego roku.  

Wpłynęło 95,2% spodziewanych dochodów, a wydatki wyniosły 91,6% planowanych. Oba wskaźniki oznaczają wyniki słabsze w stosunku do lat: 2016, 2015 i są nieco wyższe od poziomu z roku 2014, czyli z początku obecnej kadencji.

W 2017 r. inwestycje zrealizowano w 49% w stosunku do zaplanowanych. W złotówkach wygląda to następująco. Przy uchwalaniu budżetu zakładano inwestycje na kwotę 7 350 634,75 zł, po wszystkich wprowadzonych w ciągu roku zmianach wpisana już była wartość planowanych zadań wynosząca 11 864 487,49. Ostatecznie na inwestycje gminne wydano w 2017 r. 5 825 120,92 zł. Tu uwaga: w tej sumie zawarta jest przebudowa części ul. Kamienieckiej, co kosztowało gminę 2 102 814,25 zł – w tym z rządowej dotacji wydano 895 286,04 zł. Mamy zatem nominalny wzrost nakładów inwestycyjnych w stosunku do wyniku za 2016 r., ale jednocześnie zmniejszenie w porównaniu do 2015 r. i bardzo duży (prawie 2-krotny) spadek w zestawieniu z rokiem 2014.

Ponad 315 000 zł to pozyskane w 2017 roku środki unijne (w zaokrągleniu). W 2016 r. było jeszcze gorzej, bo wartość dotacji z UE nie przekroczyła 97 000 zł. Jednak warto przypomnieć, że rok 2015 przyniósł gminie unijne dotacje w kwocie 2 073 000 zł, a w roku 2014 wpłynęło z UE 2 146 000 zł. Jak zatem widać rok 2017 nie przyniósł sukcesu. Plan wykorzystania funduszy unijnych w 2017 r. w gminie Ząbkowice zrealizowano na poziomie 15,1%.

Budżet gminy zasilają także dotacje pozyskiwane z funduszy krajowych. 1 367 050,68 zł – to suma środków, jakie przyznano gminie na podstawie prawidłowo złożonych i pozytywnie ocenionych aplikacji. We wspomnianej sumie najwyższa pozycja to 895 286,04 zł skierowanych przez dolnośląski urząd wojewódzki na przebudowę części ul. Kamienieckiej. Ogółem wsparcie rządowe, jakie wpłynęło w 2017 r. do gminy Ząbkowice, to kwota ponad 1 100 000 zł, natomiast samorząd województwa dolnośląskiego przydzielił prawie 266 000 zł. Jak pozyskiwanie krajowego wsparcie dla Ząbkowic wyglądało (w zaokrągleniu) w poprzednich latach? Rok 2016: 1 908 000 zł, rok 2015: 4 138 000 zł, rok 2014: 3 408 000 zł. Mamy więc najsłabszy wynik w tej kadencji.

Rok 2017 to zaciągnięte kredyty w wysokości 2 997 758,17 zł. Jednocześnie spłata wcześniejszych kredytów (po zaokrągleniu) pochłonęła 2 466 000 zł. W 2016 r. kwota spłat wyniosła 3 075 000 zł, w 2015 to było 4 408 000 zł, a w 2014 jedynie 2 833 000 zł. W 2017 r. gmina wydała na obsługę długu publicznego 545 193 000 zł. W latach poprzednich ten koszt wynosił: 2016 – 607 832 zł, 2015 – 705 037 zł, 2014 – 832 357 zł. Można więc mówić o nominalnym zmniejszeniu tej kategorii obciążeń, choć z perspektywy zapisanej w wieloletniej prognozie finansowej wynika, iż koszt budowy krytej pływalni będzie ujemnie wpływał na poziom innych wydatków inwestycyjnych w latach 2018 i 2019, a jeśli nie będzie istotnie zniwelowany pozyskaniem dotacji, rykoszetem uderzy w bilans kredytowy gminy także w latach 2020 i następnych. Raport w sprawie budowy krytej pływalni publikowaliśmy w naszym portalu. Należy mieć na względzie fakt, że na koniec 2017 r. prognozowane zadłużenie wynosiło 19 538 000 zł. Prognoza zadłużenia na koniec 2018 roku to 26 315 000 zł, czyli 31,3% planowanych dochodów.

Budżet gminy Ząbkowice Śląskie za cały miniony rok jest już wykonany i podsumowany. Ujawnione już sprawozdanie z wykonania planu finansowego w 2017 roku to  kilkadziesiąt stron drobiazgowej informacji opisowej i wiele tabel dostępnych w Biuletynie Informacji PublicznejBędą je analizować ząbkowiccy radni, którzy do połowy bieżącego roku mają obowiązek ocenić kondycję budżetową samorządu na koniec kadencji.

FOT (ikona): Pixabay.com

Komentarze

Zostaw swój komentarz