100 dni ma potrwać realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku nr 3 Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki całodobowej”.

W ramach zadania Powiatu Ząbkowickiego powstanie 16 dodatkowych miejsc całodobowego pobytu dla pensjonariuszy, a także zostanie wybudowana zewnętrzna klatka schodowa z windą. Cały budynek zostanie poddany termomodernizacji, powstaną nowe instalacje wodociągowo-kanalizacyjne i elektryczne oraz odprowadzenia wód deszczowych. Oczywiście zostaną również utworzone dodatkowe węzły sanitarne. Do dyspozycji pensjonariuszy zostanie przystosowana świetlica ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenie do terapii zajęciowej, sala zabiegowa.

Obecnie prace remontowo-budowlane przebiegają zgodnie z planem. Wartość zadania wyniesie prawie 2 mln 300 tys. z czego 95 % kosztów zostanie pokryte z dotacji UE oraz budżetu państwa – informuje starosta ząbkowicki.   Inwestycja jest prowadzona w ramach projektu „Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta Ząbkowice Śląskie” realizowanego w partnerstwie pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie, a Powiatem Ząbkowickim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

O zainicjowaniu projektu informowaliśmy w naszym portalu ponad rok temu.

Przetarg na wykonanie inwestycji wygrało Konsorcjum LIDER – Zakład Budowlany EMBUD Emil Gruś z Ząbkowic Śląskich. Prace już rozpoczęto  i mają zakończyć się do 6 września 2019 r.

Komentarze

Zostaw swój komentarz