0

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju br. we wszystkich dolnośląskich liceach ogólnokształcących i technikach przystąpiło 15 632 tegorocznych absolwentów. Wyniki maturzystów w powiecie ząbkowickim stawiają nasz rejon na 4. pozycji w województwie dolnośląskim.

Z informacji udostępnionej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną wynika, że w naszym regionie egzamin dojrzałości zaliczyło 79% zdających. Spośród tegorocznych maturzystów 14% może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. i w tym celu do 11 lipca muszą złożyć w swoich macierzystych szkołach pisemne oświadczenie o woli przystąpienia do ponownego sprawdzianu. 7% zdających nie zaliczyło więcej, niż jednego egzaminu, co oznacza, że do matury mogą podejść w maju 2020 r.

W powiecie ząbkowickim ogólna zdawalność jest zbliżona do średniej krajowej (80,5%) i wyższa od wojewódzkiej (79%). Wyniosła 80,1%, co stawia nas na czwartym miejscu w rankingu Dolnego Śląska. W tym miejscu należy zaznaczyć, że zdających maturę w powiecie było 251, z tego 158 to licea, a 93 to technika. Wśród byłych licealistów maturę zdało 87,3%, a wśród byłych już uczniów technikum jedynie 67,7%.

Z tych danych wynika, że wyniki licealne w powiecie ząbkowickim dają 6. pozycję w dolnośląskim rankingu zdawalności w liceach. Z kolei wynik technikum w analogicznym rankingu stawia go na pozycji 11.

W całym regionie tradycyjnie wyższe wyniki zdawalności uzyskali absolwenci liceów ogólnokształcących. W tej grupie maturę zdało 86% dolnośląskich licealistów. Wśród byłych już uczniów techników poziom zdawalności w skali całego województwa wyniósł jedynie 66%.

Odwrotnie prezentują się dane o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego. 22% absolwentów techników może jeszcze „uratować” maturę w terminie sierpniowym, jeśli zdecydują się na ponowny sprawdzian. Wśród licealistów poprawkę może zaliczyć tylko 9% osób. Matura za rok czeka 11% absolwentów techników i tylko 4% byłych licealistów.

Wśród ogółu zdających na tegorocznej maturze przedmioty obowiązkowe (w „nowej” formule) 100% zdawalność dotyczyła tylko języka ukraińskiego i języka włoskiego. Dalsze najlepsze wyniki to: język polski – 96%, język francuski – 96%, język angielski – 94%, język rosyjski – 95%, język niemiecki – 89%. Najsłabiej poszyły egzaminy z matematyki, bo zdało je 83% absolwentów, którzy przystąpili do matury.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 11 września 2019 r.

AKTUALIZACJA: 04.07.2019 – 16:15

W Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły 96,9% tegorocznych absolwentów otrzymało świadectwa maturalne!

Jak już informowaliśmy, do egzaminu przystąpili wszyscy, którzy ukończyli szkołę, a było to 96 osób (na 97 trzecioklasistów). Dzisiaj okazało się, że 3 maturzystów nie zdało jednego przedmiotu – matematyki. W takim przypadku prawo pozwala na przystąpienie do egzaminu w sesji sierpniowej, zatem jest szansa na poprawę wyniku, mocno w to zresztą wierzymy!

Mamy kilka zestawień sporządzonych tuż po ogłoszeniu przez CKE danych.

I. ZDAWALNOŚĆ MATURY 2019 W LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
96,9% 87,3% 85,5% 86,4%

 

II. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE (POZIOM PODSTAWOWY) – ŚREDNIE WYNIKI

                                                  Język polski

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
57,9% 54,9% 55,9% 55%

  Język angielski

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
78,8% 73,8% 79,3% 78%

 Matematyka

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
67% 61,2% 63,1% 64%

III. ŚREDNIE WYNIKI WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW ZDAWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Język polski

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
77,7% 69,8% 61% 58%

Język angielski

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
54,7% 54,2% 63% 62%

  Matematyka

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
51,4% 43,1% 47,4% 50%

  Chemia

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
55,3% 31,8% 39,8% 42%

  Geografia

LO w Ząbkowicach Śl. Powiat ząbkowicki Województwo dolnośląskie Kraj
36,7% 27,2% 32,6% 35%

 

Komentarze

Zostaw swój komentarz