0

42 inwestycje służące do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków powstaną na Dolnym Śląsku dzięki unijnej dotacji. Wśród nich są 4 z powiatu ząbkowickiego.

O dofinansowanie mogły ubiegać się: gminy, spółki, w których jedynymi udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego czy związki międzygminne. Łączna kwota dotacji z PROW, które przekaże samorząd województwa dolnośląskiego to 57 mln zł. Bardo, Złoty Stok, Stoszowice i Ciepłowody znalazły się na ustalonej dzisiaj przez zarząd województwa dolnośląskiego liście rankingowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pomoc zostanie przyznana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków, czyli oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę i instalacji do osadów ściekowych.

Szczegóły tegorocznego rozdania środków PROW przedstawił dzisiaj podczas briefingu wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko. Dzięki tym inwestycjom znacznie polepszy się standard życia mieszkańców. Poprawi się jakość wody do spożycia, warunki sanitarne, a zanieczyszczenia odprowadzane do środowiska będą znacznie mniejsze – wylicza wicemarszałek Grzegorz Macko.

  • Gmina Stoszowice – 1 972 530 zł – na budowę drugiego etapu wodociągu w Przedborowej (pozycja 2 na liście rankingowej)
  • Gmina Ciepłowody – 2 000 000 zł – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ciepłowodach i Dobrzenicach oraz budowę oczyszczalni ścieków w Dobrzenicach (pozycja 5 na liście rankingowej)
  • Gminy Złoty Stok – 1 999 903 zł – na budowę kanalizacji, oczyszczalni ścieków i remont części sieci wodociągowej w Błotnicy (pozycja 19 miejsce na liście rankingowej)
  • Gmina Bardo – 2 000 000 zł – na budowę sieci wodociągowej w Opolnicy (pozycja 40 na liście rankingowej)

Zarząd województwa dolnośląskiego pozytywnie zarekomendował dzisiaj listę rankingową, na której znalazły się m.in. wymienione wyżej wnioski z czterech gmin powiatu ząbkowickiego. Obecnie wnioskodawcy będą musieli wykazać się gotowością dokumentacyjną do realizacji zadań, co jest istotne, bo niektóre gminy mają tę samą pozycję rankingową, co inni wnioskodawcy i najmniejsze uchybienie może pozbawić szans na dotację. Pula dotacji jest bowiem zamknięta. Jeśli zaś wnioski przejdą weryfikację merytoryczną, po podpisaniu umów dotacyjnych w drugim kwartale br. realizacja zaplanowanych projektów będzie możliwa poprzez ogłoszenie przetargów i wybór wykonawców, a następnie budowę instalacji.

Komentarze

Zostaw swój komentarz