Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór na I turnus służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych.

Szkolenie na potrzeby pierwszego turnusu służby przygotowawczej realizowane będą w okresie od 7 stycznia do 27 marca 2020 roku. Mając na uwadze trudną sytuację życiową osób, które do tej pory nie odbyły czynnej służby wojskowej proponuje się tej grupie możliwość odbycia służby przygotowawczej.

Służbę przygotowawczą pełni się w okresie zawieszenia zasadniczej służby wojskowej. Ochotnicy, którzy chcieliby pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki:

 • ukończenie co najmniej 18 lat,
 • odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
 • obywatelstwo polskie,
 • ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne,
 • musi posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo podstawowe po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Do pełnienia służby wojskowej zachęca się zarówno kobiety jak i mężczyzn. Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez trzy miesiące tej służby zapewnia się:

 • bezpłatne zakwaterowanie,
 • wyżywienie,
 • umundurowanie,
 • miesięczne wynagrodzenie finansowe w wysokości 1095 zł,
 • odprawę po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł,
 • opiekę zdrowotną,
 • ubezpieczenie społeczne.

Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności. Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku / 57 – 300 Kłodzko / ul. Walecznych 61 / tel: 261647400 lub 261647430 / e-mail: wkuklodzko@ron.mil.pl  / www.klodzko.wku.wp.mil.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz