Rok szkolny rozpoczął się wczoraj i jest zaplanowany co do dnia. Tak jak w każdej szkole jest już (lub powinien być) plan lekcji, tak ministerstwo edukacji narodowej ustaliło już kalendarium roku szkolnego 2019/2020. Wszystkim Uczennicom i Uczniom, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Oświaty oraz Rodzicom życzymy, aby ten czas był pomyślny i owocny. 

 • Nauka trwać będzie nieprzerwanie (oczywiście poza dniami ustawowo wolnymi: soboty, niedziele, święta państwowe) do 20 grudnia br. Świąteczna przerwa świąteczna jest zaplanowana na czas 23 – 31 grudnia 2019 r. Do szkół wracamy 2 stycznia 2020 r.
 • Ferie zimowe dla województwa dolnośląskiego są przewidziane w terminie 10 – 23 lutego 2020 r., wraz z województwami: mazowieckim, opolskim i zachodniopomorskim.
 • 26 czerwca 2020 r. planowane jest zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ferie letnie można sobie układać pomiędzy 27 czerwca, a 31 sierpnia 2020 r.

Poza terminami nauki i wypoczynku nie mniej ważne są także daty egzaminów:

 • Egzaminy ósmoklasistów odbędą się w dniach 21 – 23 kwietnia 2020 r. 21 kwietnia zostanie przeprowadzony egzamin z języka polskiego, 22 kwietnia – z matematyki, 23 kwietnia – z języka obcego nowożytnego. Drugi termin egzaminu, dla tych uczniów, którzy nie będą mogli zdawać w kwietniu, wyznaczono na 1- 3 czerwca 2020 r.
 • Egzamin maturalny składać się będzie z sesji egzaminów pisemnych w dniach od 4 do 21 maja. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 22 maja 2020 r. Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9:00 oraz po południu – początek o godz. 14:00.
 • Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.
 • 5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z języka łacińskiego i kultury antycznej. Na 6 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia.
 • Egzamin z języka niemieckiego będzie 12 maja, z rosyjskiego – 14 maja, z francuskiego – 15 maja, z hiszpańskiego – 19 maja, z włoskiego i łemkowskiego – 20 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i z języka kaszubskiego – 21 maja.
 • 7 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z filozofii; 8 maja: rano – z biologii, po południu – z wiedzy o społeczeństwie; 11 maja: rano – z chemii, po południu – z informatyki; 13 maja: rano – z geografii, po południu – z historii sztuki; 18 maja: rano – z fizyki i astronomii, po południu – z historii; 21 maja – po południu z historii muzyki i wiedzy o tańcu. Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 21 maja.
 • Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.
 • Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca. Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24 – 25 sierpnia.
Poprzez: kurier.pap.pl

Komentarze

Zostaw swój komentarz